Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Ministra Zdrowia pismo ws. nieprawidłowości w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) w województwie śląskim oraz zarządzonej w związku z tym inspekcji Najwyższej Izby Kontroli. Fundacja podkreśliła m.in. że wynikające z prawa do życia prawo do ochrony zdrowia należy do istotnych zadań państwa.

W swoim piśmie, HFPC zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji na temat ewentualnych kontroli oddziałów ratunkowych w szpitalach w całej Polsce. Fundacja zwróciła się także z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy Ministerstwo planuje podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na SOR-ach.

Jak podkreślają przedstawiciele HFPC, prawo do ochrony zdrowia ma związek z prawem do życia bezpośrednio wyrażonym w art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

HFPC w opinii powołała się na orzecznictwo ETPC, który w sprawie Aydogdu p. Turcji stwierdził, że: „państwo ponosi odpowiedzialność za naruszenie art. 2 EKPC, gdy systemowe lub strukturalne braki w organizacji opieki szpitalnej doprowadzają do pozbawienia pacjenta dostępu do procedur opieki medycznej w nagłych przypadkach, a władze nie podjęły działań niezbędnych dla ich zapobieżenia”.


Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka