W czasie epidemii COVID-19 dostęp do badań jest utrudniony. Mimo wydania mniejszej ilości kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) chorzy nadal czekają w kolejkach - alarmuje Fundacja Alivia.

Fundacja Onkologiczna Alivia regularnie sprawdza czas oczekiwania na wizyty w ponad 640 placówkach wykonujących diagnostykę obrazową TK, RM i PET-CT. Najnowsze wyniki z portalu Kolejkoskop.pl pokazują zmniejszenie długości kolejek na badania obrazowe w trybie zwykłym.

Średni czas oczekiwania na rezonans magnetyczny uległ skróceniu z 70 dni (1 czerwca) do 61 dni (24 sierpnia). Najdłuższa kolejka jest w województwie lubuskim – 96 dni, a najkrótsza w opolskim i świętokrzyskim – 12. Ze skierowaniem na CITO pacjenci czekają średnio 38 dni, podczas gdy w czerwcu było to 41 dni.

Na tomografię komputerową czekamy średnio 27 dni – w czerwcu było to 30 dni. Najdłużej czekamy w województwie zachodniopomorskim – 42 dni, a najkrócej w opolskim – 12. W trybie pilnym czas oczekiwania na tomografię wynosi poniżej 25 dni w każdym województwie. Jednak wyniki te nie oznaczają poprawy sytuacji pacjentów onkologicznych.

Niepokojąca jest sytuacja z dostępem do badań w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, którą zapewnia zielona karta DILO. Fundacja Alivia wskazuje, że mimo iż w okresie od marca do maja 2020 r. wydano ponad 18 tys. mniej kart DILO (spadek o ponad 25% w porównaniu do analogicznego okresu z 2019) to średni czas oczekiwania na badanie jest coraz dłuższy.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Na rezonans z kartą DILO pacjenci czekali w czerwcu 9 dni. Teraz jest to 14 dni. Na tomografię czekają 10 dni, choć w czerwcu było to 8 dni. Niestety dostęp do szybkiej terapii zależy od kodu pocztowego. Nawet z kartą DILO widoczne są wyraźne różnice w długości kolejek pomiędzy województwami. Na rezonans w województwie wielkopolskim pacjenci czekają 31 dni, a w województwie opolskim zaledwie 5. W przypadku tomografii komputerowej w wielkopolskim czas oczekiwania to 16 dni, podczas gdy w świętokrzyskim tylko 3 dni.

Fundacja po raz pierwszy zbadała czas oczekiwania na opis badania. W przypadku pacjentów wykonujących badanie z kartą DILO rozbieżności między ośrodkami i województwami sięgają nawet kilkunastu dni. W województwie lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim na opis czekamy do 7 dni. W pozostałych województwach niestety dłużej, do 14 dni.

Alivia wzywa obywateli do działania i podpisania petycji! "W obliczu wciąż trudnego dostępu do ratujących zdrowie i życie badań oczekujemy od Ministra Zdrowia skutecznych działań" - napisano w komunikacie na stronie internetowej Fundacji.


Źródło: Fundacja Alivia