Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy spotkali się, aby oficjalnie zainaugurować kolejny sezon szczepień. VIII Doroczna Debata Ekspertów Flu Forum 2016 odbyła się 14 września w Sejmie RP w Warszawie.

- Wiedza każdego lekarza na temat grypy nie musi być pełna, stąd konieczność stałego kształcenia, tak by każdy pacjent, szczepiąc się przeciwko grypie miał pełne przekonanie, że działa na rzecz swojego zdrowia – powiedział na spotkaniu Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.

Prof. Lidia Brydak, dyrektor Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH omawiając działający w Polsce system nadzoru nad grypą, wskazała, że w Polsce jest znacznie więcej zgonów z powodu grypy niż wskazują na to oficjalne dane. Sezon epidemiczny 2015/16 zakończył się rekordowym wynikiem ponad 4 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i ponad 16 tys. hospitalizacji.

Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podkreśliła, że to niedoszacowanie jest jednym z powodów powszechnego lekceważenia w Polsce zagrożenia grypą sezonową.

Wskaźnik wyszczepialności przeciw grypie w polskiej populacji utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W ostatnim sezonie wyniósł zaledwie 3,4 proc. Eksperci podkreślali, że należy zmierzyć się z koniecznością modyfikacji postaw społecznych wobec szczepień przeciw grypie. Ważny jest wspólny głos wszystkich, którzy mają wpływ na ich kształtowanie, w tym instytucje zdrowia publicznego, autorytety medyczne, pracownicy ochrony zdrowia, ale również gwiazdy świata sportu czy kultury.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy postawił sobie za cel budowanie świadomości potrzeby profilaktyki tej choroby, a co za tym idzie podnoszenia wskaźnika wyszczepialności. Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy doceniła działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyznając - na ręce Głównego Inspektora Sanitarnego - doroczną nagrodę „Flu Fighter”.


Źródło: GIS