Zdaniem naukowców z King's College London, suplementacja witaminy D w ciąży pozytywnie wpływa na układ odpornościowy dzieci i zmniejsza częstość infekcji dróg oddechowych, która jest ważnym czynnikiem ryzyka dziecięcej astmy.

Naukowcy badali dwie grupy ciężarnych kobiet, które w 10-18 tygodniu ciąży losowo przydzielono do wysokiej (4400IU/dobę) bądź niskiej(400IU/dobę) dawki suplementacji witaminy D3. Następnie pobierali od 51 kobiet próbki krwi pępowinowej, aby przetestować reaktywność wrodzonego układu odpornościowego dziecka, który stanowi pierwszą linię obrony i odpowiedzi limfocytów T, które zapewniają trwalszą ochronę.

Analiza danych wykazała, że próbki krwi od matek zażywających wyższe dawki witaminy D reagowały na symulację ataku przez patogeny silniejszą odpowiedzią cytokinową i większym uwalnianiem interleukiny 17A (IL-17A) w odpowiedzi na stymulację limfocytów T.

- Jako pierwsi wykazaliśmy, że wyższe stężenia witaminy D w ciąży mogą skutecznie zmienić odpowiedź układu odpornościowego noworodka i uchronić go przed astmą - powiedziała prof. Catherine Hawrylowicz, główny autor badań.

Naukowcy podkreślają, że to odkrycie jest tylko pierwszym krokiem i potrzebne są dalsze długoterminowe badania, które pozwolą rozwinąć postawioną tezę.

Więcej: eurekalert.org