Podczas odbywającego się 25 maja w Krakowie 23. Kongresu Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA delegaci z 33 państw zdecydowali, że dr Katarzyna Nessler stanie na czele organizacji młodych lekarzy rodzinnych Vasco da Gama Movement.

Dr Katarzyna Nessler pracuje w Zakładzie Medycyny Rodzinnej UJ CM. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Po stażu podyplomowym wyjechała do Australii, gdzie uzyskała nostryfikację dyplomu lekarza i odbyła liczne staże, m.in. z zakresu dermatologii dziecięcej. Po powrocie do kraju rozpoczęła specjalizację z medycyny rodzinnej. Jako lekarz rodzinny odbyła kursy i praktyki zagraniczne, m.in. w Holandii, Portugalii i Hiszpanii.

Jest członkiem zarządu głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, a od 2014 r. członkiem zarządu i reprezentantem Polski w zarządzie Vasco da Gama Movement. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt referatów prezentowanych na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jako nowa szefowa VdGM dr Nessler zapowiedziała, że priorytetami w jej działalności będą dbałość o rozwój naukowy oraz godne warunki ekonomiczne dla młodych medyków.

Vasco da Gama Movement to międzynarodowa grupa skupiająca młodych i przyszłych lekarzy rodzinnych (w trakcie specjalizacji i do pięciu lat po jej ukończeniu) z całej Europy, pozostająca w ścisłym związku z WONCA Europe (European Region of World Organization of Family Doctors). Powstała w roku 2004 w Amsterdamie.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum