Fundacja WHC opublikowała raport przedstawiający dostępność do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej w Polsce.

Głównym celem raportu jest przedstawienie ograniczeń w dostępie do leczenia łuszczycy plackowatej w Polsce w ramach programu lekowego. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych Fundacji Watch Health Care (Barometr WHC, Rankingi) oraz danych pozyskanych bezpośrednio z placówek realizujących program lekowy pn. „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”. Dokument obrazuje rzeczywistą sytuację pacjentów chcących leczyć łuszczycę plackowatą w ramach dostępnego programu lekowego.

- Z opublikowanych danych wynika, że pacjenci mogą czekać w kolejce na samą wizytę do poradni od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Leczenie łuszczycy jest uzależnione od stopnia nasilenia zmian, ich lokalizacji i rozległości. Powinno być ono dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta, a w terapii mogą zostać zastosowane leki miejscowe, fototerapia, leki klasyczne ogólnoustrojowe lub leki biologiczne. Możliwość leczenia tymi ostatnimi w programie lekowym jest natomiast uzależniona od liczby miejsc w danej placówce realizującej świadczenie oraz ograniczona kryteriami kwalifikacji samego programu. Rekrutacja wymaga również wykonania szeregu badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych, tzn. ginekologicznej, laryngologicznej i stomatologicznej, których czas realizacji wpływa również na czas otrzymania leczenia - napisał prof. Witold Owczarek - opiekun naukowy raportu.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie internetowej Fundacji Watch Health Care.