9 maja odbyło się uroczyste otwarcie odnowionej Pracowni Zgodności Tkankowej w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pracownia posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań immunologicznych wykonywanych na potrzeby programu przeszczepiania narządów unaczynionych oraz diagnostyki cytometrycznej pierwotnych niedoborów odporności.

Przeniesienie Pracowni wynikało ze znacznego zwiększenia liczby badań wykonywanych w ostatnich latach. Środki na remont przekazał Minister Zdrowia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

W działającej od 1979 r. Pracowni Zgodności Tkankowej wykonywane są badania immunologiczne dla dzieci oczekujących na przeszczepienie nerki z terenu całej Polski - oznaczane są: antygeny HLA, przeciwciała antylimfocytarne oraz anty-HLA, a także próby krzyżowe poprzedzające przeszczepienie narządu unaczynionego pobranego od dawcy żyjącego lub zmarłego.


Źródło: ICZD