Nowe badanie sugeruje, że chemioterapia może przyczyniać się do braku miesiączki prowadzącego do wczesnej menopauzy u kobiet z rakiem płuc. Badanie jest pierwszym, które dotyczyło częstości braku miesiączki u kobiet poniżej 50 roku życia, stwierdzające, że kobiety z rakiem płuc, które pragną w przyszłości mieć dzieci, powinny zostać poinformowane o ryzyku i możliwościach przed rozpoczęciem leczenia.

Według Mayo Clinic, chociaż odsetek diagnoz raka płuc u mężczyzn spadł o 32% od 1975 r., U kobiet wzrósł o 94%, a obecnie przewyższył raka piersi jako główną przyczynę zgonów z powodu raka u kobiet w USA. Chociaż rak płuc występuje częściej u osób starszych, kobiety z rakiem płuca są w młodszym wieku w porównaniu z mężczyznami, a u około 5 000 kobiet w Stanach Zjednoczonych diagnozuje się raka płuca przed okresem menopauzy. Obszerne badania kobiet otrzymujących leczenie w raku piersi wykazały, że w przypadku od 40% do 80% badanych miało przedwczesną menopauzę. Jednak wczesne wskaźniki menopauzy po leczeniu raka płuca są zaniżone.

Wyjątkową cechą populacji osób przeżywających przed menopauzą jest obawa, że chemioterapia ogólnoustrojowa może powodować ostry brak miesiączki i menopauzę, prowadząc nie tylko do uderzeń gorąca, suchości pochwy i osłabienia struktury kości, ale także do możliwości utraty płodności. Kobiety w wieku przedmenopauzalnym z rakiem płuc mogą planować posiadanie potomstwa i powinny skonsultować się ze swoimi lekarzami prowadzącymi na temat możliwości kriokonserwacji zarodka i oocytu, co znacznie zwiększy ich szanse na posiadanie dziecka.

W badaniu wzięło udział 182 kobiet przed menopauzą (średni wiek w chwili rozpoznania, 43 lata). Epidemiologia kliniczna i genetyka badań nad rakiem płuc w Mayo badała kobiety w latach 1999–2016 w momencie diagnozy, a następnie co roku. Uwzględniono rodzaje terapii raka płuc i obliczono częstość menopauz w każdym badaniu zgłaszanych przez pacjentki.

. Chociaż badanie jest niewielkie, u 85 kobiet, które otrzymały chemioterapię, 64% samo zadeklarowało, że wystąpiła u nich menopauza w ciągu roku od postawienia diagnozy. Tylko 15% z 94 pacjentów, którzy nie otrzymali terapii ogólnoustrojowej w ciągu roku od diagnozy, doświadczyło menopauzy. Trzy pacjentki otrzymywały wyłącznie terapię celowaną. Dwie z nich pozostało w okresie przedmenopauzalnym w badaniu końcowym, a średnia wystąpienia menopauzy wynosiła 3 lata po rozpoznaniu. Wyniki sugerują, że chemioterapia u pacjentów z rakiem płuc zwiększa ryzyko przedwczesnej menopauzy u osób, które przeżyły.

„Chociaż potrzebne są bardziej dokładne badania, kobiety w wieku przedmenopauzalnym, które wymagają chemioterapii raka płuca, wydają się mieć podobne ryzyko zatrzymania miesiączkowania, wczesnej menopauzy i utraty płodności, jak kobiety przed menopauzą otrzymujące chemioterapię w terapii raka piersi i chłoniaka”, twierdzi dr JoAnn Pinkerton , dyrektor wykonawczy NAMS. „Zgadzam się, że pacjentki w okresie przedmenopauzalnym z rakiem płuc muszą być wykształceni w zakresie ryzyka braku miesiączki związanego z chemioterapią, problemów z menopauzą (uderzenia gorąca, suchość pochwy i osłabieniem kości) oraz potencjalnej utraty płodności przed rozpoczęciem chemioterapii”.

Źródło: sciencedaily.com