Podczas corocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który w dniach 26-30 sierpnia 2017 r. odbył się w Barcelonie, ogłoszono nowe wytyczne dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST.

Treść w/w wytycznych opracowana została przez grono ekspertów w dziedzinie kardiologii, a wśród bogatego piśmiennictwa uwzględnionego podczas tworzenia tego dokumentu znalazły się także 3 publikacje przedstawiające wyniki badań naukowych przeprowadzonych w Polsce.

Jednym z nich jest praca powstała na podstawie randomizowanego badania "IMPRESSION", oceniającego wpływ morfiny na farmakokinetykę i farmakodynamikę tikagreloru u pacjentów z zawałem serca. Wyniki tego badania przeprowadzonego w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK przez zespół naukowy pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Kubicy były opublikowane na łamach European Heart Journal (IF 20.213), będącego jednym z najbardziej prestiżowych czasopism kardiologicznych na świecie.

Autorzy potwierdzili istnienie negatywnych interakcji pomiędzy tikagrelorem i morfiną. Na podstawie tych wyników w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologiczngo została obniżona klasa zaleceń dla stosowania morfiny u pacjentów z zawałem serca.


Źródło: Collegium Medicum UMK