Poradnia Onkologiczna Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie otrzymała – jako trzeci tego typu ośrodek w Polsce – status jednostki „Breast Unit”. Efektem audytu przeprowadzonego przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS) jest przyznanie podwójnej certyfikacji – polskiej i międzynarodowej.

– Stwierdzamy, że cały zespół pracujący w jednostce jest bardzo wysoko wyspecjalizowany, a także dysponuje wysokiej klasy sprzętem. Doceniamy ogromną pracę, jaka została wykonana przy tworzeniu ośrodka – ocenił przewodniczący SIS prof. Ruben Orda.

Jak poinformował Uniwersytet Jagielloński, w ramach audytu Komisja Akredytacyjna w składzie: prof. Ruben Orda z Izraela, sekretarz generalny SIS prof. Eldemiro Iglesias z Hiszpanii oraz prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi prof. Tadeusz Pieńkowski zapoznała się ze strukturą organizacyjną ośrodka, szczegółowo sprawdziła dokumentację szpitalną, zgodność protokołów postępowania przyjętych w danym ośrodku z międzynarodowymi standardami oraz wizytowała zaplecze diagnostyczne i lecznicze szpitala. W drugim dniu audytorzy wzięli udział w wielodyscyplinarnym konsylium.

Efektem wizyty było przyznanie Poradni Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie certyfikatu akredytacyjnego. Uznano, że ośrodek ten jest pełnoprawną jednostką „Breast Unit”, czyli oferującą zintegrowany system diagnostyczno-leczniczy chorób raka piersi. Uznano jednocześnie, że spełnia on światowe standardy świadczeń.

W krakowskim Breast Unit w Szpitalu Uniwersyteckim rocznie leczonych jest ok. 400 pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi. W każdym przypadku decyzja dotycząca leczenia podejmowana jest wspólnie przez lekarzy biorących udział w cotygodniowych konsyliach. W skład zespołu wchodzą: radiolodzy, chirurdzy, ginekolodzy, onkolodzy, radioterapeuci i chirurg plastyczny. Wszystkie pacjentki mogą liczyć również na pomoc fizjoterapeuty i psychologa.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum