Sejm uchwalił w czwartek (16 kwietnia) ustawę wprowadzającą bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Posłowie zdecydowali, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Wykaz leków ma być ogłoszony w ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Projekt poparło 447 posłów, 5 było przeciw.

Dostęp do bezpłatnych leków uzyskają wszystkie kobiety w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradni położniczo-ginekologicznej) do momentu zakończenia ciąży.

Lista leków ma zawierać preparaty najczęściej stosowane przez kobiety w ciąży. Uprawnienia do wystawiania recept z kodem uprawnień „C” uzyskają lekarze ginekolodzy lub położne, którzy stwierdzili ciążę, jak również inni lekarze lub położne – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę stwierdzającą ciążę oraz po zweryfikowaniu z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych informacji o przyjmowanych przez pacjenta dotychczas lekach, a także wyrobach medycznych i środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Program będzie finansowany z budżetu państwa. Na ten rok przewidziano 11 mln zł. W 2021 r. – 24 mln zł, a później kwota ma rosnąć co roku o 10 proc.

Uchwalona ustawa zostanie teraz skierowana do Senatu.