Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Smidt Heart Institute w Cedars-Sinai pokazuje, że e-papierosy, mogą być równie szkodliwe dla serca, nawet w większym stopniu, niż tradycyjne papierosy. Odkrycia zostały zaprezentowane na dorocznych sesjach naukowych American Heart Association 2019.

To, co sprawia, że e-papierosy są tak szkodliwe dla serca i płuc, to nie tylko nikotyna. To także ogromna ilość substratów wykorzystywanych do tworzenia oparów, które prawdopodobnie są najbardziej szkodliwe. To właśnie naszym zdaniem leży u podstaw obecnego problemu zdrowia publicznego ”.

Odkrycia te nastąpiły w decydującym momencie, ponieważ liczba przypadków, w których elektroniczne papierosy wyrządziły szkody stale wzrasta, nawet gdy wielu dystrybutorów cały czas twierdzi, że używanie e-papierosów jest bezpieczne i może pomóc palaczom papierosów w rzuceniu nałogu.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Food and Drug Administration wykazało, że 27,5% uczniów szkół średnich używało e-papierosów w 2019 r., W porównaniu do 20,8% w 2018 r.

W badaniu Smidt Heart Institute zespół naukowców porównał zdrowych, młodych dorosłych palaczy w wieku od 18 do 38 lat, którzy regularnie używali e-papierosów lub papierosów tytoniowych. Następnie naukowcy zmierzyli przepływ krwi uczestników do mięśnia sercowego, koncentrując się na pomiarze czynności naczyń wieńcowych przed i po sesjach używania e-papierosa lub palenia papierosów, podczas gdy uczestnicy byli w spoczynku, a także po wykonaniu ćwiczenia, które symulowały wysiłek.

U palaczy, którzy używali tradycyjnych papierosów, przepływ krwi wzrósł nieznacznie po tradycyjnym wdychaniu papierosów, a następnie zmniejszył się wraz z późniejszym wysiłkiem. Jednak u palaczy, którzy używali e-papierosów, przepływ krwi zmniejszył się zarówno po inhalacji w spoczynku, jak i po wysiłku.

„Nasze wyniki sugerują, że używanie e-papierosów jest związane z dysfunkcją naczyń wieńcowych w spoczynku, nawet przy braku stresu fizjologicznego” - powiedziała Susan Cheng, dyrektor ds. Badań zdrowia publicznego w Smidt Heart Institute. „Te odkrycia wskazują na przeciwieństwo tego, co mówi się o bezpieczeństwie e-papierosów”.

„Od dziesięcioleci wiemy, że palenie zwiększa ryzyko zawału serca i śmierci z powodu chorób serca” - powiedziała dr. Christine Albert, MPH, założycielka nowego oddziału kardiologii w Smidt Heart Institute. „Teraz, dzięki tym badaniom, mamy wystarczające dowody sugerujące, że nowoczesne metody dostarczania nikotyny za pomocą e-papierosów mogą być równie lub nawet bardziej szkodliwe dla serca, jak tradycyjne papierosy”.

Ponieważ e-papierosy stanowią stosunkowo nowy produkt na rynku, Albert ostrzega użytkowników, że w związku z tym może wystąpić szereg nieprzewidzianych skutków zdrowotnych.

Aby lepiej zrozumieć potencjalnie niebezpieczne konsekwencje e-papierosów, Rader, Cheng i badacze z Human Physiology Laboratory w Smidt Heart Institute planują badanie mechanizmów leżących u podstaw zmian w sercu i naczyniach krwionośnych obserwowanych w ich dotychczasowej pracy, a także na skutek stosowania e-papierosów w bardziej zróżnicowanej populacji uczestników badania, w tym osób z istniejącym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

„Czego uczymy się z naszych własnych badań, a także prac innych naukowców to to, że korzystanie z dowolnego elektronicznego systemu dostarczania nikotyny powinno być rozważane z dużą ostrożnością, dopóki nie będzie można przeprowadzić więcej badań”, powiedział Rader.

Źródło: sciencedaily.com