Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do Rady Ministrów o podjęcie działań ograniczających negatywne skutki zdrowotne związane ze spożyciem cukru.

29 lipca 2016 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się konferencja prasowa pt.: „Gorzki smak CUKRU – lekarze i lekarze dentyści apelują”.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaznaczył, że rząd polski powinien mocniej niż obecnie wpływać na obniżenie spożycia cukru przez Polaków. Pierwszy krok został uczyniony poprzez wprowadzenie nowych zasad żywienia w szkołach, ale to kropla w morzu produktów niezdrowych dla dzieci i dorosłych.

Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, zaapelowała do matek, aby dzieciom do 2. roku życia nie dodawać cukru do posiłków, a od 2. roku życia zwracać szczególną uwagę na zawartość cukru w tym, co jedzą. Ostrzegła, że dzieci spożywające zbyt dużo cukru są narażone m.in. na ból zębów, infekcje i próchnicę.

Prof. Jan Duława, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych, prezes elekt Towarzystwa Internistów Polskich przestrzegał, że nieprawidłowa dieta znajduje się na drugim miejscu po paleniu papierosów jako czynnik ryzyka przedwczesnej umieralności. Natomiast prof. Maciej Małecki, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaznaczył, że mamy w tej chwili epidemię otyłości.

Prezydium NRL uwzględniło w swoim apelu zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, aby obniżyć spożycie cukru do poziomu nieprzekraczającego 10% dziennego spożycia kalorii, a docelowo nawet poniżej 5%.

Samorząd lekarski zaapelował do Rady Ministrów o przyjęcie oraz skuteczne wdrażanie przepisów prawnych w Polsce regulujących kwestie:

- ograniczenia w zakresie reklamowania oraz promocji cenowych żywności i napojów z dużą zawartością cukru,

- ograniczenia sponsorowania przez producentów żywności i napojów o dużej zawartości cukru wydarzeń publicznych, zwłaszcza takich jak np. imprezy sportowe mogące wywoływać pozytywne skojarzenia w stosunku do niezdrowych wyrobów,

- promowania zmian składu produktów żywnościowych i napojów w celu obniżenia zawartości cukru,

- etykietowania żywności i napojów w taki sposób, aby informacje o zawartości cukru miały przejrzystą i łatwo zrozumiałą formę,

- stosowania odpowiednich norm odżywczych w placówkach publicznych (placówki ochrony zdrowia, placówki edukacyjne) oraz organizowanie szkoleń w zakresie zasad zdrowego żywienia dla pracowników tych placówek,

- ograniczenia liczby punktów sprzedaży niezdrowego pożywienia i napojów w pobliżu placówek edukacyjnych.


Źródło: NIL