U pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym przy współistniejących alergiach pokarmowych aktywność choroby była większa.

Podobnie jak wiele innych schorzeń, mechanizm stwardnienia rozsianego pozostaje niejasny - prawdopodobnie przyczyna jest złożona, łącząca w sobie czynniki genetyczne i środowiskowe. Kluczowy element tej układanki stanowi układ odpornościowy, który odpowiada za regulowanie wielu innych fizjologicznych (i patologicznych) zjawisk - w tym alergii. Chociaż poprzednie badania dotyczące związku między SM a alergiami przyniosły rozbieżne wyniki, zespół badawczy w Brigham and Women's Hospital starał się odkryć domniemany związek w innowacyjny sposób. Badając korelację między alergią a aktywnością chorób zapalnych, naukowcy odnotowali nowe dowody łączące alergie pokarmowe i nawroty stwardnienia rozsianego. Wyniki opublikowano w Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

„Niektórzy pacjenci ze stwardnieniem rozsianym i współistniejącymi ciężkimi alergiami skarżyli się na częste nawroty choroby podstawowej związane z przebyciem epizodu reakcji alergicznej” - powiedziała dr Tanuja Chitnis, starszy autor badania i neurolog w Partners MS Center w Brigham. „Przeczuwaliśmy, że najbardziej prawdopodobny mechanizm dotyczący alergii i jej wpływu na SM będzie związany z aktywnością zapalną”.

W związku z tym dr Chitnis i wsp. postanowili zbadać związek między aktywnością choroby zapalnej a wywiadem alergii w podgrupie pacjentów włączonych do dużego badania znanego jako kompleksowe badanie obserwacyjne nad stwardnieniem rozsianym w Brigham and Women's Hospital (CLIMB = Comprehensive Longitudinal Investigation of Multiple Sclerosis at Brigham and Women's Hospital). Łącznie 1 349 uczestników badania wypełniło kwestionariusz, w którym uwzględniono alergie na żywność, czynniki środowiskowe i / lub leki. Aktywność choroby oceniano przez ocenę skumulowanej liczby ataków na cały przebieg choroby i detekcję nowych zmian w układzie nerwowym wzmacniających się po podaniu gadolinu (Gad), wykrytych za pomocą MRI.

Co ciekawe, tylko badani z grupy o stwierdzonej alergii pokarmowej wykazali znacznie wyższy odsetek przebytych ataków i zwiększone prawdopodobieństwo powstawania nowych zmian wzmacnianych gadolinem w neuroobrazowaniu w porównaniu z uczestnikami bez zgłaszanych towarzyszących alergii na produkty spożywcze. Efekt ten pozostał znaczący nawet po dostosowaniu do potencjalnych czynników zakłócających, takich jak płeć, wiek w momencie wystąpienia objawów i kategoria choroby. Po skorygowanych analizach nie zaobserwowano istotnych zależności w przypadku grupy z alergią środowiskową i na poszczególne leki.

Opisany związek między alergią pokarmową a aktywnością choroby w SM podkreśla ważną rolę potencjalnego bohatera pierwszoplanowego w zakresie kreowania odporności i napędzania procesów zapalnych - jelit. „Interesujące jest to, że związek ten występował tylko w przypadku alergii pokarmowych, a nie innych rodzajów alergii, czego można byłoby się spodziewać, gdyby problem skupiał się wyłącznie na zaburzeniach immunologicznych,” powiedziała dr Chitnis. „Obecność alergii pokarmowych i mechanizmów związanych z ich rozwojem może przyczynić się do zwiększenia częstości nawrotów i aktywności zapalnej u pacjentów z rozpoznaniem SM. Prawdopodobny jest wspólny mechanizm zaburzeń lub inne możliwe procesy, które mogą wywoływać nawroty SM u osoby predysponowanej.”

Obecnie dr Chitnis i wsp. pracują nad dalszym zgłębieniem przytoczonych mechanizmów dysregulacji immunologicznej w alergii i wytłumaczeniem, w jaki sposób takie zaburzenie wpływa na aktywność zapalną stwardnienia rozsianego. Biorąc pod uwagę współzależny charakter tego badania, naukowcy starają się podkreślić ograniczoną użyteczność kliniczną ich wyników. Dr Chitnis jest jednak optymistycznie nastawiona do potencjalnego znaczącego przełożenia owej pracy na praktykę kliniczną oraz podkreśla znaczenie diagnostyki i leczenia alergii pokarmowymi w opiece nad pacjentami z SM.

„Od dawna istnieje hipoteza, że jelita są związane z funkcjonowaniem układu odpornościowego, a to naprawdę wskazuje na silniejszy związek z tym schorzeniem niż pojmowano to wcześniej,” powiedziała dr Chitnis. „Przytoczone badanie podkreśla nowy sposób myślenia o mechanizmach odpornościowych w przypadku SM”.

Źródło: sciencedaily.com