Zarząd główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego podjął decyzję o przełożeniu 32. Zjazdu PTD oraz obchodów 100-lecia towarzystwa na rok 2023.

Pierwotnie zjazd miał się odbyć od 25 do 28 maja w Lublinie. W opinii członków zarządu PTD niewłaściwe byłoby jednak organizowanie obchodów – które w zamyśle są radosnym, naukowym świętem polskich dermatologów – w sytuacji, gdy w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Lublina toczy się wojna, bombardowane są miasta, a ludzie zmuszeni zostali do opuszczania swoich domów i tracą życie. Obecna sytuacja ma ponadto wpływ na decyzje zaproszonych wybitnych gości i wykładowców z zagranicy, którzy wskutek toczących się działań wojennych rezygnowali z przyjazdu do Polski.

Wydarzenia za wschodnią granicą doprowadziły do braku uzyskania gwarancji rezerwacji sal wykładowych i miejsc hotelowych w wypadku ogłoszenia sytuacji nadzwyczajnych, związanych np. z przyjęciem specjalnych aktów prawnych wymuszonych sytuacją geopolityczną. Wobec takich zagrożeń do samego końca nie byłoby pewności, że 32. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego doszedłby do skutku w planowanym terminie.

Warto podkreślić, że decyzja w sprawie przełożenia zjazdu została przyjęta przez zarząd PTD bez głosu sprzeciwu. O dalszych postanowieniach dotyczących nowego terminu będziemy informować.