Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejny konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Tym razem resort zaprasza do składania wniosków na realizację projektów dotyczących wdrożenia Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.

Dofinasowane mogą zostać projekty pilotażowe i testujące, zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi.

Grupą docelową projektów są osoby w wieku produkcyjnym, będące w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

• uczelnie medyczne

• medyczne instytuty badawcze

• szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie reumatologii

Wnioski o dofinansowanie można składać od 19 stycznia 2017 r. do 17 lutego 2017 r.


Więcej: zdrowie.gov.pl