W dniach 16-17 kwietnia 2016 r. odbyło się w Pszczewie jubileuszowe V Lubuskie Kolokwium Pediatryczne – spotkanie naukowo-szkoleniowe dla lekarzy zainteresowanych problematyką chorób dzieci.

Jak informuje Lubuski Urząd Wojewódzki, w spotkaniu wzięło udział blisko 70 medyków z województwa. Wykładowcami byli naukowcy i klinicyści z Uniwersytetu Poznańskiego: prof. Waldemar Bobkowski, dr Ewelina Gowin, dr Ilona Pieczonka-Ruszkowska, dr Beata Pucher), Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie dr Wioletta Jarmużek oraz ośrodków pediatrycznych i chirurgicznych w naszym regionie: dr dr Małgorzata Urbańska-Kosińska, Hanna Marciniak, Andrzej Haliński i Tomasz Jarmoliński.

Tradycyjnie już wykład inauguracyjny wygłosili prelegenci wywodzący się z grona liderów opinii – tym razem była to dr n. ekon. Bożena Chudak, Dyrektor Wydziału Zdrowia LUW i prof. UZ dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ. Dyrektor Chudak przedstawiła aktualny stan lubuskiej pediatrii. Obraz AD 2016 nie jest optymistyczny – pod względem infrastrukturalnym i kadrowym przeżywamy w ostatnich latach zapaść, z której wyjście będzie wymagać planowych strategicznych działań. Szanse, jakie daje w tym zakresie powołanie nowego wydziału lekarskiego omówiła dziekan wydziału lekarskiego.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż bez wprowadzenia systemu zachęt i ułatwień dla podejmujących tę trudną specjalizację, jak i przyjeżdzających z innych rejonów kraju, a przede wszystkim znacznej poprawy bazy infrastrukturalnej oddziałów dziecięcych, kryzys lubuskiej pediatrii się pogłębiał i każe się przerodzić w katastrofę.

W części medycznej obrad omówiono problemy neuroinfekcji, zapaleń uch środkowego, zaburzeń rytmu serca, kortykoterapii oraz chirurgii małoinwazyjnej. Ze względu na coraz częstsze występowanie choroby Kawasaki poświęcono jej wykład monograficzny dr Gowin, która opiekuje się największą w Polsce grupą chorych.

Specjalny jubileuszowy fragment sympozjum dedykowany był nefrologii dziecięcej, a w szczególności glomerulopatiom i przeszczepianiu nerek. W naszym województwie nie ma dziecięcego oddziału nefrologicznego, z czym wiąże się szereg problemów, na szczęście pracuje w regionie trzech lekarzy ze specjalizacją lub umiejętnościami w tym zakresie.

Bardzo ciekawym zwieńczeniem obrad była sesja prezentacji przypadków chorych, w której ośrodki przedstawiły historie, jakich nie powstydziłyby się najwybitniejsze światowe centra. Pomimo mizerii finansowej i organizacyjnej udaje nam się ratować dzieci z bardzo poważnymi schorzeniami, co jest budujące i optymistyczne.

Organizatorem konferencji był tradycyjnie Oddział Dziecięcy Szpitala w Międzyrzeczu, którego ordynator dr Tomasz Jarmoliński pełni od 2013 r. funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. pediatrii.


Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki