Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-07-17 01:46:27

Tagi: położne

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych Fundacja Dr Clown wprowadzi pracowniczki i pracowników medycznych z całej Polski w tajniki terapii śmiechem
14:00 10 MAJ 20240

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych Fundacja Dr Clown wprowadzi pracowniczki i pracowników medycznych z całej Polski w tajniki terapii śmiechem

W najbliższą niedzielę przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. W Polsce zarejestrowanych jest łącznie ponad 357 tys. osób wykonujących te zawody. Zdaniem 75 proc. Polaków pielęgniarki są najważniejszą grupą zawodową pod względem wpływu wywieranego na społeczeństwo. Aby podziękować im...

13:50 18 WRZ 20230

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali uruchamia dyżur psychologiczny dla pielęgniarek i położnych

Stres to nieodłączny element pracy pielęgniarek, a jego powodów może być wiele: zranienia i zakłucia, zdarzenia niepożądane czy odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie. Najnowsze dane z tegorocznej II edycji certyfikacji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” pokazują, że niemal połowa...

10:40 21 PAŹ 20200

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o zmiany w projekcie tzw. ustawy covidowej

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wskazuje, iż obowiązek zawarty w Art. 13. ust. 4 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 jest niemożliwy do wykonania. Zapis ten nakłada na samorządy zawodowe obowiązek...

12:08 16 WRZ 20200

Ruszyła kampania „Stawiam na przyszłość”

Ponad 257 tys. pielęgniarek i położnych było aktywnych zawodowo w 2019 r. w Polsce. Mimo że rośnie zainteresowanie studiami kształcącymi na tych kierunkach, nadal brakuje wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego. Stąd pomysł na zainaugurowaną we wtorek (15 września) w Ministerstwie Zdrowia...

12:16 15 LIP 20190

Senat za niestacjonarnymi studiami na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Senat opowiedział się jednogłośnie za nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z nią kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia będzie mogło być prowadzone w formie niestacjonarnej. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta. Za przyjęciem...

09:50 03 PAŹ 20170

IX Konferencja Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy

8-9 czerwca 2018r. Poznań Konferencja Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy odbędzie się już po raz dziewiąty w dniach 8-9 czerwca 2018r. w Poznaniu. Kierownikiem Naukowym konferencji jest prof. dr hab. Maciej Wilczak, a partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy sprawuje Katedra i Klinika Zdrowia...

12:49 16 CZE 20166

RPO ws. zapewnienia odpowiedniej liczby personelu pielęgniarek i położnych

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie działań systemowych, które pozwolą na realne zwiększenie liczby pielęgniarek i położonych w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, konieczna jest radykalna poprawa warunków pracy oraz...

08:55 23 WRZ 20155

Porozumienie między przedstawicielami pielęgniarek i położnych a ministrem zdrowia

Po jedenastu godzinach rozmów, w środku nocy, wypracowano porozumienie pomiędzy ministrem zdrowia a środowiskiem pielęgniarek i położnych. Jest ono gwarancją wzrostu wynagrodzeń i zakończenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Ponadto przewiduje średni wzrost wynagrodzeń, w ciągu czterech lat, o...

10:34 21 WRZ 20152

Komunikat NFZ: Zasady zwiększenia finansowania świadczeń, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne

Zasady otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne - wprowadza podpisane 16 września br. zarządzenie Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie...

12:09 17 SIE 20151

Kolejne negocjacje kierownictwa MZ z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych

11 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Cieślukowskiego z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące wzrostu finansowania świadczeń udzielanych przez...