Stres to nieodłączny element pracy pielęgniarek, a jego powodów może być wiele: zranienia i zakłucia, zdarzenia niepożądane czy odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie. Najnowsze dane z tegorocznej II edycji certyfikacji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” pokazują, że niemal połowa szpitali w Polsce wskazała, że sprzęt bezpieczny stanowi mniej niż 50% całego sprzętu, a niemal 40% szpitali wciąż nie prowadzi oceny ryzyka narażenia personelu na skażenie lekiem cytotoksycznym. Brak odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i nieumiejętne radzenie sobie ze stresem może prowadzić do wypalenia zawodowego, błędów medycznych czy nawet samobójstw. W związku z alarmującymi danymi Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali razem z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych uruchamia specjalny dyżur infolinii SOS z pomocą psychologiczną dla pielęgniarek i położnych.

SOS – pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych – aby pomagać innym sami często potrzebujemy wsparcia

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali od początku swojego istnienia funkcjonuje pod hasłem „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent” i stale chce dbać o dobrostan i bezpieczeństwo personelu medycznego. W związku z tym we wtorek 19 września w godz. 16:00 – 18:00 odbędą się darmowe konsultacje psychologiczne dla pielęgniarek i położnych. Aby skontaktować się z doświadczonym psychologiem wystarczy w tych godzinach zadzwonić pod numer 884 838 886. Konsultacje poprowadzi Dorota Uliasz – psycholog z ponad 20 letnim doświadczeniem. Podczas swojej kariery zawodowej współtworzyła z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych projekt: SOS – pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych w czasie pandemii.

„Coraz więcej osób korzysta z różnych form wsparcia psychologicznego, duży wpływ na to ma ciągle zmieniająca się rzeczywistość i wynikająca z niej niepewność dotycząca naszej przyszłości. Praca personelu medycznego to tzw. praca pomocowa, gdzie stres jest nieodłącznym elementem. Ważne jest to, aby zadbać o własną psychikę: aby pomagać innym, sami potrzebujemy wsparcia” – zwraca uwagę Dorota Uliasz, psycholog i doradca w branży medycznej.

Pielęgniarki i położne umierają za wcześnie

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że w Polsce średnia wieku pielęgniarek przekracza 53 lata, a do 2030 r. aż 65% obecnie zatrudnionych pielęgniarek i 60% położnych będzie w wieku uprawniającym do świadczeń emerytalnych. Dane wskazują również, że statystyczna pielęgniarka czy położna żyje krócej niż statystyczna Polka, gdzie średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 62,3 roku (przy czym GUS zaznacza, że wiek środkowy kobiet zmarłych wg. GUS to 81,8 lat).

„Uruchomiliśmy infolinie przy okazji dnia bezpieczeństwa pacjenta, bo uważamy, że bezpieczny personel przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta. Dane na temat średniej wieku i umieralności pielęgniarek są alarmujące. W Polsce wiele pielęgniarek wciąż pracuje pomimo uzyskania wieku emerytalnego, a w chwili obecnej wciąż brak zastępowalności pokoleń dla tej grupy osób. Długoletnia praca może być wyczerpująca i często prowadzi do wypalenia zawodowego oraz wpływa na psychikę i zdrowie personelu medycznego” – komentuje mgr Mariola Łodzińska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Powyższe dane jasno wskazują, że zawód ten jest deficytowy oraz obciążony dużym ryzkiem i ogromną odpowiedzialnością. Wciąż brakuje odpowiedniej ilości personelu medycznego, która pozwoliłaby zadbać o wszystkich pacjentów w równym stopniu. Niezbędnym jest zwiększenie liczby osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i prawo wykonywania zawodu położnej.

„Praca pielęgniarek i położnych nie jest łatwa, wymaga wiele predyspozycji, umiejętności i poświęcenia. Często jest to praca w różnych warunkach, przez długie godziny, włączając w to nocne dyżury i święta. Zawód ten jest fizycznie i emocjonalnie wymagający, ponieważ pielęgniarki dostarczają opiekę pacjentom z różnymi jednostkami chorobowymi, którzy niejednokrotnie wymagają wsparcia zarówno psychicznego jak i emocjonalnego w trudnych chwilach” – dodaje Mgr Mariola Łodzińska.

Podczas wykonywania codziennych obowiązków to właśnie personel pielęgniarski jest najbardziej narażony na ekspozycję zawodową podczas kontaktu z ostrymi narzędziami w postaci igieł, kaniul, skalpeli czy szklanych ampułek. Istnieje obowiązek zgłaszania zranień, a niestety badania dowodzą, że np. 40% personelu pielęgniarskiego tego nie robi, a blisko 70% podczas swojej pracy zraniło się do 5 razy.

„Zranienia i zakłucia czy stres to realny problem w pracy pielęgniarek i położnych, aby temu zapobiec konieczne jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa czy szkoleń, a także stałe wsparcie personelu medycznego, również na poziomie emocjonalnym i psychicznym” – komentuje dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt, przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.


Źródło: Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali