Rozwiązania, które dotrą bezpośrednio do młodzieży, wybór kanałów komunikacji oraz innowacyjne działania profilaktyczne – to główne zadania zespołu roboczego odpowiedzialnego za walkę z dopalaczami.

15 lipca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli resortów, instytucji i służb, które zaangażowane są w profilaktykę związaną z tymi substancjami, które niosą śmierć.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych, zdrowia  edukacji, administracji i cyfryzacji, sprawiedliwości oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Policji. Roboczy zespół specjalistów ma za zadanie wypracowanie spójnego programu działań profilaktycznych, skupionych na przeciwdziałaniu zażywania dopalaczy.

Wśród zaplanowanych działań znajdą się te, które już wkrótce zostaną wprowadzone w skali ogólnokrajowej. Będą to filmy edukacyjne i materiały informacyjne, które zostaną przygotowane tak, by docierały do młodego odbiorcy - prosty język, skuteczna, a zarazem atrakcyjna dla młodzieży forma. Treści materiałów będą wcześniej konsultowane z przedstawicielami MONARU oraz innych organizacji pozarządowych.

Przygotowane materiały profilaktyczne będą promowane głównie w mediach internetowych i społecznościowych. Przedstawiciele resortów i służb zaznaczyli, że równie istotnym elementem w promowaniu życia bez dopalaczy i narkotyków jest zaangażowanie mediów tradycyjnych – telewizji, radia i prasy. Dzięki nim uda się także dotrzeć do rodziców i pedagogów oraz dorosłego odbiorcy.

Główny Inspektor Sanitarny zadeklarował, że materiały edukacyjne będą rozpowszechniane na koloniach i obozach, w tych placówkach, w których Sanepid przeprowadza rutynowe kontrole.

Policja z kolei zaprezentowała filmy, które już wcześniej zostały przygotowane przez niektóre komendy wojewódzkie. Spoty te są i będą promowane przez funkcjonariuszy na stronach internetowych, aby dotrzeć z przekazem do młodych ludzi. Szefowa MSW zadeklarowała również rozszerzenie działalności policyjnego programu „Profilaktyka a Ty”.

W następnej kolejności zespół skupi się na działaniach edukacyjnych i informacyjnych, które będą prowadzone od września w szkołach. Działania będą opierały się na szerokiej polityce informacyjnej, skierowanej nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do rodziców i pedagogów.

W Ministerstwie Zdrowia powołano również zespół do spraw oceny szkodliwości nowych substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Do jego zadań należeć będzie ocena substancji wykazujących działanie na ośrodkowy układ nerwowy, stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi lub powodującej szkody społeczne. Zespół będzie rekomendował ministrowi zdrowia zmiany w znajdujących się w ustawie wykazach tych substancji.


Źródło: mz.gov.pl