Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w piątek (28 lutego) zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz świadczeniodawców posiadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

W celu otrzymania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (uprawniony świadczeniodawca) zobowiązany jest do złożenia do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o udzielenie dofinansowania.

Dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie:

  • urządzeń informatycznych lub oprogramowania wykorzystywanych
do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub
  • usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

>>>ZOBACZ TEŻ: Wystaw e-receptę w 18 sekund

Kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

  • 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6 504 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6 504 zł powiększone o podatek VAT na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa powyżej, dofinansowanie liczone jest od kwoty 6 504 zł lub 6 504 zł powiększonej o podatek VAT

Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia w 2020 r.
wynosi 58,7 mln zł.

Zobacz: Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Źródło: NFZ