7-9.06.2018 r. Katowice

XLIX Zjazd Okulistów Polskich - jedyna oficjalna konferencja Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2018 roku w Katowicach.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. Iwona Grabska-Liberek

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
prof. Ewa Mrukwa-Kominek

Szczegóły: pto.com.pl