Ministerstwo Zdrowia zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnego nielimitowanego dostępu do Wytycznych dla lekarzy kierujących na badania obrazowe.

Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia udostępnia kolejną wersję publikacji "Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe. Wydanie ósme", tym razem w wersji on-line. Jest to tłumaczenie brytyjskich wytycznych "iRefer: Making the best use of clinical radiology. 8th edition" przygotowanych przez Royal College of Radiologists w Londynie.

Publikacja jest przewodnikiem dla lekarzy kierujących na badania oraz lekarzy klinicystów, pozwalającym wybrać odpowiednie badanie obrazowe dla danego problemu klinicznego.

„Zastosowanie tych Wytycznych w praktyce lekarskiej pozwoli efektywniej wykorzystywać współczesne techniki obrazowania diagnostycznego przy jednoczesnym ograniczeniu narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące” - tłumaczy ministerstwo.


ZOBACZ TEŻ:


„Zachęcamy Państwa, w szczególności lekarzy kierujących na badania obrazowe, do stosowania Wytycznych w codziennej praktyce lekarskiej, podczas wyboru takiej metody obrazowania, która pozwoli na postawienie prawidłowego rozpoznania lub wykluczenie choroby, czy też oceny przebiegu i postępów leczenia. Nie zawsze złożone procedury diagnostyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego są wskazane, należy rozważyć również alternatywne metody diagnostyczne wiążące się często z mniejszym narażeniem na działanie promieniowania jonizującego lub całkowicie je eliminujące. W wyborze mają Państwo wsparcie niniejszych Wytycznych, których wykorzystanie przyczyni się do ograniczenia nieuzasadnionych ekspozycji medycznych” - czytamy w komunikacie resortu zdrowia.

Wytyczne są dostępne tutaj


Źródło: Ministerstwo Zdrowia