Warszawa, dnia 24.05.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju 9 serii produktu leczniczego Amotaks (Amoxicillinum), 500 mg/ 5ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.


Wycofane serie:

- 011116, data ważności: 10.2018
- 021116, data ważności: 10.2018
- 031116, data ważności: 10.2018
- 041116, data ważności: 10.2018
- 071116, data ważności: 11.2018
- 101116, data ważności: 11.2018
- 111116, data ważności: 11.2018
- 141116, data ważności: 11.2018
- 181116, data ważności: 11.2018.