Ministerstwo Zdrowia przekaże ok. 22,4 mln złotych na dofinansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, na stypendia dla pielęgniarek oraz na kształcenie podyplomowe lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej w województwie małopolskim. 24 września w Krakowie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podpisała umowy z beneficjentami.

Doposażenie oddziałów ratunkowych

Umowy dotyczące SOR zostały podpisane z podmiotami:

  • Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
  • Szpital św. Anny w Miechowie
  • SPZOZ Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  • Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

"Cieszę się, że mamy możliwość podpisania dodatkowych umów, w ramach których przekażemy środki na doposażenie oddziałów ratunkowych w szpitalach i na wsparcie dla przyszłych pielęgniarek" – mówiła wiceminister Szczurek-Żelazko.

Łączna wartość podpisanych umów wynosi ponad 16 mln zł. W najbliższym czasie umowy zostaną podpisane z Nowym Szpitalem w Olkuszu Sp. z o.o., Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Ministerstwo Zdrowia wykorzystuje środki unijne m.in. do wsparcia systemu ratownictwa medycznego. Środki przeznaczone dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia. Fundusze unijne trafiają m.in. do szpitalnych oddziałów ratunkowych dla dzieci, które są niezwykle ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego.

Stypendia dla pielęgniarek oraz kształcenie podyplomowe lekarzy

Umowy na stypendia dla pielęgniarek podpisano z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, natomiast na kształcenie podyplomowe lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum. Uniwersytet oczekuje również na zawarcie umowy na kształcenie pielęgniarek i położnych.

Część środków będąca w dyspozycji Ministra Zdrowia przeznaczona jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych oraz stworzenie systemu zachęt dla absolwentów tego kierunku do podejmowania pracy w zawodzie w polskich placówkach ochrony zdrowia. Dofinansowywane są również uczelnie w zakresie kształcenia kadry lekarskiej.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia