Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otwiera się na nowe możliwości jakie daje chirurgia małoinwazyjna: zabiegi prowadzone w asyście robota chirurgicznego.

Na UMW rektor prof. Piotr Ponikowski powołał zespół, którego zadaniem będzie opracowanie planu wdrażania chirurgii robotycznej w USK i UMW. Liderami projektu są prof. Szymon Dragan, Prorektor ds. Klinicznych, dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW, prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem oraz dr hab. Bartosz Małkiewicz p.o. Kierownika Kliniki Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej.

- Planujemy stworzyć Uniwersyteckie Centrum Chirurgii Robotycznej z siedzibą w USK – mówi dr hab. Bartosz Małkiewicz. – Co ważne, chcielibyśmy, aby centrum było nie tylko jednostką wykonująca zabiegi, ale - biorąc pod uwagę rangę UMW jako największego ośrodka medycznego w regionie – było w przyszłości również ośrodkiem referencyjnym i szkolącym w dziedzinie chirurgii robotycznej. Obejmowałoby zakresem działania zarówno szkolenia podyplomowe, ale też szkolenia specjalizacyjne, jak tylko chirurgia robotyczna stanie się częścią programów szkoleniowych. Tak jak w przypadku tradycyjnej laparoskopii, która początkowo była elementem szkolenia wysokospecjalizacyjnego, a teraz jest obowiązkową częścią podstawowego szkolenia specjalizacyjnego w specjalnościach zabiegowych. Musimy wyjść o krok do przodu i stworzyć ośrodek, który byłby wyposażony w symulatory do szkoleń robotycznych. Dzięki temu również studenci mieliby możliwość zaznajamiania się na etapie edukacji klinicznej z formami leczenia małoinwazyjnego.

- Chirurgia robotyczna to jest jeden z kierunków realizowanych w najbliższym czasie przez UMW. Ze względu na wysoki koszt infrastruktury i różnorodność systemów chirurgii robotycznej ważne jest, aby zapoznać chirurgów szpitala USK z ich specyfiką – tłumaczy prof. Tomasz Zatoński, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi. - Umożliwiamy lekarzom zapoznanie się z najnowszymi zdobyczami techniki m.in. podczas warsztatów, na których został zaprezentowany system robota chirurgicznego. Każdy uczestnik po instruktażu teoretycznym mógł wziąć bezpośredni udział w pracy z robotem, aby przekonać się o precyzji i możliwościach sprzętu tego rodzaju.

Na warsztaty zaproszeni zostali wszyscy kierownicy klinik w USK, zainteresowanie było spore.


Źródło: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu