Ruszyła kampania pod hasłem „Uzależnia mnie tylko sport”, która skierowana jest do wszystkich Wielkopolan.  Celem kampanii organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest promocja i realizacja zadań dotyczących profilaktyki uzależnień w połączeniu z aktywnością ruchową uczestników imprez. Zadaniem kampanii jest także zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat szkód wynikających z używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Wielkopolska została podzielona na pięć subregionów. W każdym z nich zostało zaproszonych do współpracy 6 samorządów. Na terenie każdego subregionu do 14 czerwca odbędzie się łącznie 6 imprez plenerowych, w ciągu 6 kolejnych tygodni. Początek akcji zaplanowano na 9 maja.

Każdy z samorządów biorących udział w kampanii będzie gospodarzem jednej imprezy plenerowej, która składać się będzie z dwóch części: profilaktyczno-prozdrowotnej i sportowej.

Dla wszystkich uczestników kampanii dostępni będą specjaliści m.in. z zakresu prawa, terapii uzależnień i psychologii. W czasie trwania kampanii będzie można skorzysta z ich bezpłatnych porad.

Do współpracy podczas realizacji kampanii zaproszeni zostali także przedstawiciele straży pożarnej, policji oraz organizacji pozarządowych.

Ważnym wydarzeniem każdej imprezy plenerowej będzie bieg na wyznaczonej przez samorządy biorące udział w kampanii trasie. Uczestnikami biegów będą zespoły i drużyny składające się z reprezentantów poszczególnych kategorii wraz z rodzicami lub opiekunami.

Informacje na temat kampanii dostępne są na stronie www: uzalezniamnietylkosport.pl oraz na profilu: facebook.com/uzalezniamnietylkosport

Materiały prasowe