Podczas tegorocznej sesji 77. Światowego Zgromadzenia Zdrowia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk wzięła udział w debacie generalnej, podkreślając m.in. wagę walki z antybiotykoopornością oraz gruźlicą, poruszając kwestie ochrony zdrowia psychicznego, promocję rozwiązań z zakresu e-zdrowia czy konieczność odbudowy systemów ochrony zdrowia po konfliktach - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Minister Kacperczyk była gospodarzem side eventu poświęconego gruźlicy, zorganizowanego we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz Światową Organizacją Zdrowia oraz współgospodarzem side eventu nt. odbudowy systemów ochrony zdrowia i wzmacniania programów rehabilitacji w Ukrainie. Oba wydarzenia zgromadziły licznych przedstawicieli delegacji na WHA, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, NGOs i przedstawicieli świata nauki.

Przewodnicząca polskiej delegacji spotkała się także z ministrami zdrowia Litwy, Norwegii, szefem delegacji francuskiej oraz dyrektorem regionalnym WHO na region europejski.

Podczas Zgromadzenia przyjęto rezolucje i decyzje wyznaczające kierunki globalnej polityki zdrowotnej na najbliższe lata, m.in. dotyczące dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej, chorób niezakaźnych, zapobiegania zakażeniom, antybiotykoodporności, promocji zdrowia oraz uwzględniania kwestii zmian klimatycznych w polityce zdrowotnej. Przyjęto także zmiany do międzynarodowych przepisów zdrowotnych oraz przedłużono prace nad międzynarodowym instrumentem dot. zapobiegania pandemiom.

Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA) jest najwyższym organem decyzyjnym Światowej Organizacji Zdrowia.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia