Referencyjny Ośrodek Leczenia Orbitopatii Tarczycowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM został włączony jako pierwszy w Europie Środkowej do Europejskiej Grupy do Spraw Orbitopatii.

Orbitopatia tarczycowa jest najczęstszym pozatarczycowym objawem choroby Gravesa i Basedowa. W ciężkich przypadkach może stanowić zagrożenie utraty wzroku. Diagnostyka i leczenie orbitopatii wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. Czynności te powinny być prowadzone w ośrodkach referencyjnych - wpływa to na zwiększenie skuteczności leczenia oraz maksymalizację poprawy jakości życia chorych.

Ośrodek Leczenia Orbitopatii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM obejmuje dwie Kliniki: Katedrę i Klinikę Endokrynologii kierowaną przez prof. dr. hab. n. med. Tomasza Bednarczuka oraz Klinikę Okulistyki prowadzoną przez prof. dr. hab. n. med. Dariusza Kęcika, które stale współpracują z innymi katedrami i zakładami WUM. Ośrodkiem Leczenia Orbitopatii kieruje dr n. med. Piotr Miśkiewicz z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM. Klinika Okulistyki odpowiada za pełną diagnostykę i opiekę okulistyczną, w tym m.in. zabiegi na mięśniach okoruchowych. Z ośrodkiem, od początku jego istnienia, współpracują: dr Anna Jabłońska i dr Dorota Białas-Niedziela.
W tym roku Ośrodek Leczenia Orbitopatii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM został przyjęty do referencyjnych ośrodków EUGOGO.

The European Group of Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) jest wielodyscyplinarnym towarzystwem naukowym skupiającym najważniejsze europejskie ośrodki zajmujące się orbitopatią tarczycową. Głównym celem EUGOGO jest prowadzenie badań wieloośrodkowych mających na celu poszerzenie wiedzy na temat orbitopatii tarczycowej, edukacja, tworzenie rekomendacji dotyczących postępowania w orbitopatii tarczycowej.

Placówka zaprasza wszystkich lekarzy prowadzących pacjentów z chorobami tarczycy i towarzyszącą orbitopatią do kontaktu z Ośrodkiem Leczenia Orbitopatii.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny