80 letni mężczyzna z Wielkiej Brytanii, został pierwszym pacjentem z suchym zwyrodnieniem plamki żółtej, który otrzymał implant sztucznego bionicznego oka, dzięki któremu odzyskał część funkcji wzrokowych. Podczas czterogodzinnej procedury, mężczyźnie wszczepiono implant siatkówki nazwany Argus II Retinal Prosthesis System (Argus II).

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku wśród ludzi starszych, dotykając 14% osób powyżej 80 roku życia. Choroba powoduje uszkodzenie plamki żółtej – części siatkówki odpowiedzialnej za centralne widzenie. AMD może przebiegać w dwóch postaciach – suchej i mokrej. W suchej postaci, która jest znacznie częstsza stanowiąc 80-90% wszystkich przypadków, przyczyną uszkodzenia plamki żółtej jest odkładanie tak zwanych druzów (składających się głównie ze zbędnych produktów przemiany materii). Chociaż AMD najczęściej nie powoduje zupełnej ślepoty, zaburzenia w centralnym widzeniu pogłębiające się z czasem trwania choroby, znacznie zaburzają codzienne funkcjonowanie. Dzięki Argusowi II możliwe jest znacznie wyraźniejsze widzenie, które prawdopodobnie będzie ulegać poprawie z czasem. Urządzenie składa się z małej kamery umieszczonej na oprawce okularów noszonych przez pacjenta. Obraz zostaje przekształcony na impulsy elektryczne przekazywane do implantów umieszczonych na siatkówce. Stymulują one pozostałe komórki receptorowe, naśladując światło. Do tej pory Argus II był zarejestrowany w Europie i USA do leczenia dziedzicznej choroby siatkówki retinitis pigmentosa. Pierwsze wyniki badań nad jego zastosowaniem w leczeniu AMD okazały się wielkim sukcesem. Niedługo czterech kolejnych pacjentów otrzyma implant, a wyniki ich obserwacji dostarczą nowych informacji odnośnie bezpieczeństwa i wydajności tej formy leczenia.


Źródło: medicalnewstoday.com / investors.secondsight.com