2 grudnia 2019 r. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inwestycja powstaje w kampusie Banacha przy ul. Pawińskiego, a jej planowane otwarcie to połowa 2022 roku.

W Centrum w symulowanych warunkach klinicznych prowadzone będzie nauczanie umiejętności w zakresie przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, jak również nauczanie praktyczne. Obiekt umożliwi studentom WUM naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. CSM służyć będzie przeprowadzaniu symulacji operacyjnych z zakresu, m.in.: intensywnej terapii, otolaryngologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa, medycyny ratunkowej, ortopedii i traumatologii, pediatrii, radiologii, czy urologii. W CSM WUM kształceni będą studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego, pielęgniarstwa i położnictwa.

Centrum Symulacji Medycznych to nowoczesna wieloprofilowa baza naukowo-dydaktyczna o powierzchni całkowitej 21 400 m2, obejmująca, m.in. z w pełni wyposażone:

  • 6 sal symulacji wysokiej wierności, w tym: sali bloku operacyjnego, 2 sale intensywnej terapii, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, sala porodowej, sala pielęgniarska wysokiej wierności
  • 10 sal symulacji niskiej wierności, w tym: 3 sale symulacji z zakresu zaawansowanych technik resuscytacyjnych, 3 sale symulacji z zakresu podstawowych technik resuscytacyjnych, 3 pracownie nauki umiejętności technicznych oraz sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych;
  • sale dydaktyczne, w tym: sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych oraz 10 sal dedykowanych egzaminom praktycznym;
  • sala nauki umiejętności stomatologicznych oraz centrum kadawerowe.

Budynek zaprojektowano jako dwie przenikające się bryły prostopadłościenne, jedna zlokalizowana równolegle do ulicy Pawińskiego, druga usytuowana równolegle do zabudowań Zakładu Patomorfologii WUM. Oba budynki będą posiadać dwie kondygnacje podziemne i pięć kondygnacji nadziemnych. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok.160 mln złotych.

„Dzięki CSM w naszej Uczelni będziemy mogli jeszcze efektywnej przygotowywać studentów kierunków medycznych do wykonywania zawodu, zwiększać ich umiejętności praktyczne oraz kompetencje miękkie, zwłaszcza te dotyczące komunikacji i etyki lekarskiej. Centrum stworzy również warunki do doskonalenia umiejętności kadry akademickiej w zakresie nauczania umiejętności praktycznych. Budynek zostanie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który zagwarantuje nowatorskie szkolenia i zapewni przedstawicielom różnych specjalizacji medycznych interdyscyplinarny trening” – powiedział rektor prof. Mirosław Wielgoś.

Źródło: Warszawski uniwersytet Medyczny