Warmińsko-Mazurski OW NFZ w bieżącym roku przekazał dodatkowe środki finansowe na skrócenie kolejek oczekujących na operacje zaćmy i endoprotezoplastyki, a także na zwiększenie dostępności pacjentów do badań diagnostycznych – tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Prawie 5 mln zł trafiło na operacje zaćmy i endoprotezoplastyki, zaś TK i RM zasilone zostały dodatkowym 1 mln zł.

Jak poinformował Fundusz, czas oczekiwania na powyższe świadczenia medyczne w regionie znacznie się skrócił, zaś liczba pacjentów oczekujących na wybrane świadczenia uległa zmniejszeniu.

Porównując kolejki oczekujących i czas oczekiwania pacjentów z okresu I-IX 2017 r. do I-IX 2018 r. zaobserwowano w woj. warmińsko-mazurskim:

  • Aż o 2500 (15 proc.) osób zmniejszyła się kolejka oczekujących na operację zaćmy. Średni czas oczekiwania na operację zaćmy skrócił się o ponad 100 dni.
  • O 230 osób skróciła się kolejka oczekujących na endoprotezoplastykę biodra, zaś czas oczekiwania na to świadczenie zdrowotne zmniejszył się o 100 dni, co daje 25 proc.
  • Skrócenie czasu oczekiwania na operację endoprotezoplastyki kolana o 30 proc.
  • Spadek liczby oczekujących pacjentów na badanie tomografii komputerowej (TK) o 1300 osób (16 proc.).
  • Skrócenie kolejki oczekujących pacjentów na badanie rezonansu magnetycznego (RM) o pół tysiąca.

Ponadto Warmińsko-Mazurski OW NFZ jeszcze w październiku 2018 r. przekaże dodatkowe środki finansowe na zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń specjalistycznych w IV kwartale 2018 r. oraz na sfinansowanie nadlimitów za okres I-VIII 2018 r. Dodatkowe pieniądze mają pozwolić na poprawę dostępności do poradni specjalistycznych w naszym regionie.


Źródło: NFZ