23 maja w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, z inicjatywy wicewojewody opolskiego, odbyło się spotkanie z ordynatorami i lekarzami szpitali ginekologiczno-położniczych na Opolszczyźnie, którego tematem było przedstawienie kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć w województwie opolskim oraz prezentacja rekomendacji przygotowanych przez zespół ekspertów.

Dokument ten został zaakceptowany przez Ministra Zdrowia. Publikacja zwraca uwagę na niepokojący trend stałego wzrostu liczby cięć cesarskich w Polsce, jak również wskazuje obszary, w których wprowadzenie proponowanych zmian może przyczynić się do jego ograniczenia.

– Każde cięcie cesarskie powinno być oparte na wskazaniach medycznych kwalifikujących do jego wykonania, dlatego niezwykle ważne jest informowanie pacjentki w ciąży, że najlepszym wyborem zarówno dla matki, jak i dziecka jest poród fizjologiczny, o ile nie istnieją wskazania medyczne do cięcia – mówiła podczas konferencji prasowej wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

– Należy wyjaśnić przyszłym rodzicom wszelkie wątpliwości dotyczące porodu, jak również uświadomić możliwe powikłania po wykonaniu operacji, jaką jest cięcie cesarskie – zauważył dr Wojciech Guzikowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

W spotkaniu z lekarzami i ordynatorami opolskich szpitali uczestniczyli również przedstawiciele opolskiego NFZ oraz Dorota Kudaś, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dla województwa opolskiego.

Przedstawiciele szpitali oraz ordynatorzy zwrócili m.in. uwagę na uzupełnienie rekomendacji o wykładnie prawne obowiązujących przepisów oraz wyceny udzielanych świadczeń w szpitalach na poszczególnych poziomach referencyjności. Wskazane rekomendacje oraz uwagi uczestników spotkania zostaną przekazane Ministrowi Zdrowia.


Źródło: Opolski Urząd Wojewódzki