Co najmniej jedna na 8 tys. osób poddawanych zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym odzyskuje świadomość w czasie operacji – czuje ból, szarpanie, słyszy rozmowy personelu – wynika z analizy przeprowadzonej przez Royal College of Anaesthetists (RCA). Specjaliści są jednak zdania, że zjawisku temu można skutecznie zapobiegać. W jaki sposób?

Z relacji pacjentów, którzy odzyskiwali świadomość w czasie trwania operacji, wynika, że najbardziej przerażającym doznaniem była niezdolność do wykonania jakiegokolwiek ruchu.

Dzieje się tak przynajmniej raz na ok. 8 tys. operacji, podczas których wykorzystywane są środki zwiotczające mięśnie. Autorzy raportu RCA podkreślają, że w przypadku niektórych rodzajów zabiegów częstość tego typu zdarzeń jest znacznie wyższa – najczęściej (1:670) świadomość odzyskują kobiety, u których wykonuje się w trybie nagłym cesarskie cięcie w znieczuleniu ogólnym.

Zdaniem prof. Jaideepa Pandita, głównego autora, wynika to z faktu, że znieczulenie ogólne stosuje się do wykonania „cesarki” w wyjątkowych okolicznościach, w stanach nagłego zagrożenia życia matki lub dziecka, najczęściej w nocy, a więc w czasie, gdy w brytyjskich szpitalach dyżurują najmłodsi lekarze – w tym także najmniej doświadczeni anestezjolodzy.

Odzyskanie przytomności w czasie operacji nie zawsze musi być jednak przeżyciem jak z koszmaru. U połowy pacjentów trwa ono zaledwie kilka sekund i nie jest postrzegane jako powód do odczuwania przerażenia czy źródło dodatkowych cierpień.

Gorzej jednak, jeśli trwa to dłużej. Cytowane w raporcie RCA relacje niektórych pacjentów mogłyby zainspirować twórców horrorów. Chorzy ci mówili np. o poczuciu, że są żywcem zakopywani w grobie albo że całe ich ciało – z wyjątkiem głowy – jest już martwe.

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia przypadków powrotu świadomości w czasie znieczulenia ogólnego autorzy raportu zalecają m.in. uważniejsze monitorowanie stanu pacjenta w czasie zbiegu, stosowanie nieco mniejszych dawek środków zwiotczających oraz upewnienie się, że środki te przestały już działać, zanim rozpocznie się proces wybudzania pacjenta.

Warto też zauważyć, że raport RCA uwzględnia jedynie te przypadki odzyskiwania świadomości, które aktywnie zgłosili sami pacjenci, przez nikogo o to nie pytani. W innych badaniach, w których pod tym kątem przepytywano wszystkich chorych poddawanych operacjom –  częstość „przebudzeń” w czasie znieczulenia szacowano znacznie wyżej – nawet na poziomie 1 przypadku na 600 operacji.



Źródło: www.medexpress.pl