13 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie SOR-u w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to już drugi szpitalny oddział ratunkowy w mieście.

- Bardzo się cieszę, że w Toruniu powstało kolejne miejsce, gdzie możemy się udać po pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowotnego. Rezultaty otwarcia SOR-u w miejskiej lecznicy już widać! To około stu pacjentów dziennie przyjmowanych i zaopiekowanych przez profesjonalny personel – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. - Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w budowę tego nowoczesnego oddziału, poczynając od Ministerstwa Zdrowia, a kończąc na kierownictwu Szpitala Miejskiego.

Na otwarciu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w miejskiej lecznicy obecni byli: wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska, posłanka Iwona Michałek, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Jan Gessek, zastępca prezydenta Torunia Adrian Mól oraz przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski wraz z reprezentantami Rady Miasta.

SOR w miejskiej lecznicy powstał na bazie dawnej Izby Przyjęć. Umowę z Ministerstwem Zdrowia w tej sprawie podpisała 19 grudnia 2019 r. ówczesna dyrektor szpitala Krystyna Zaleska. Koszt całkowity projektu wynosi ponad 10 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W ramach inwestycji oddział powiększył swój inwentarz o aparaturę specjalistyczną. Znajduje się tam m.in. przyłóżkowe RTG czy przewoźne USG. Wyposażone zostały także dwa stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe, dwa stanowiska wstępnej intensywnej terapii i cztery stanowiska obserwacyjne. Zwiększyła się również sama powierzchnia oddziału – jest to obecnie 941 m kw.

Źródło: Urząd Miasta Torunia