Szpitalny oddział ratunkowy zamiast dziewięciu pomieszczeń ma teraz jedną dużą ponad 200-metrową salę obserwacyjną. Znajduje się na niej 15 stanowisk. Otrzymał też nowoczesne wyposażenie - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Otwarcie wyremontowanego SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku odbyło się z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i radnej wojewódzkiej Danuty Wawrowskiej w środę, 28 sierpnia 2019 r.

Sala obserwacyjna szpitalnego oddziału ratunkowego ma 204 mkw. Powstała dzięki przebudowie i wyburzeniu ścian działowych. Po remoncie, który trwał od marca, jest 13 stanowisk dla pacjentów. Stanowiska są wyposażone w niezbędny sprzęt i infrastrukturę (gazy medyczne, instalacje elektryczne i teletechniczne. Są też dwa dodatkowe stanowiska dla pacjentów wymagających izolacji. Na pacjentów w lżejszym stanie czekają nowe ławki z krzesłami.

SOR podzielony jest na kilka obszarów: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, obserwacji, terapii natychmiastowej i konsultacyjny. Jest też zaplecze administracyjno-gospodarcze. Ponadto na oddziale zainstalowano również system monitoringu, który umożliwia obserwację i monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego przez personel medyczny pełniący dyżur na sali.

Na oddziale wydzielono centralny punkt nadzoru pielęgniarskiego z punktem przygotowawczym pielęgniarskim, co zapewnia monitoring stanu zdrowia pacjentów przez cały czas ich pobytu. Powstała też łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydzielono piętro jako osobną strefę. Na SOR-ze zamontowano m.in. drzwi i okna. Wszystko dostosowano tak, aby spełniało wymagania przeciwpożarowe.

Modernizacja i wyposażenie kosztowały szpital ponad 1,5 mln zł, w tym roboty budowlane wyniosły ponad 1,3 mln zł, a wyposażenie ponad 200 tys. zł. Inwestycja ta wymagała od podmiotu leczniczego zaciągnięcia kredytu na kwotę prawie 1,4 mln zł.

Na potrzeby SOR-u kupiono m.in. komputer centrali kardiomonitorów wraz z monitorem HP i UPS, 10 wózków do transportu chorych wraz z niezbędnym wyposażeniem, 10 ławek pięciosiedziskowych oraz ladę pielęgniarską.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku