W czwartek 1 lutego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie uroczyście zainaugurował działalność „Poradni Stwardnienia Rozsianego”. Wartość modernizacji to prawie 2 miliony złotych, z których większość pochodziła z dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Chorzy na stwardnienie rozsiane byli już wcześniej leczeni w uniwersyteckiej placówce, ale teraz stworzono dla nich odrębną, specjalistyczną przestrzeń.

- Bardzo się cieszę, że po kilku latach starań, udało się nam uzyskać z Ministerstwa Zdrowia dotację na utworzenie Poradni Stwardnienia Rozsianego. W motto szpitala zawarto zdanie, że działamy „na rzecz poprawy zdrowia i komfortu życia Pacjenta”. Myślę, że takie inwestycje, jak otwierana właśnie nowa Poradnia doskonale pokazują, jak bardzo to hasło jest dla nas istotne. Chcielibyśmy nie tylko oferować wysokiej jakości świadczenia medyczne, ale również komfortowe poziomie warunki, w których ich udzielamy. To znak, że widzimy w naszych Pacjentach nie tylko osoby chore, ale przede wszystkim człowieka z jego potrzebami: zachowania intymności, godności i szacunku – podkreśla dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego, Barbara Bulanowska.

Nowa Poradnia zajmuje całe zachodnie skrzydło budynku przy ul. Botanicznej 3, w którym mieści się również Oddział Kliniczny Neurologii. Składa się z pięciu gabinetów lekarskich, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, sali dziennej aplikacji leków oraz sali rehabilitacji i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki.

- Pacjenci ze Stwardnieniem Rozsianym są związani z naszym szpitalem przez wiele lat swojego życia, przychodzą cyklicznie – raz w miesiącu - na leczenie. Nastawiamy się zatem, nie tylko na to, by ratować ich życie, ale również by stworzyć im przyjazne, godne warunki chorowania. Miejsce, w którym czas podczas podawania wlewów spędzą w ciszy, spokoju, poszanowaniu intymności np. czytając książkę lub relaksując się. Według mnie to prawdziwy skok cywilizacyjny – mówi prof. Agnieszka Słowik, Kierownik Oddziału klinicznego Neurologii.

Komfortowe warunki to jednak nie jedyne co odróżnia nową Poradnię SM w Szpitalu Uniwersyteckim. Niezwykle istotna jest także współpraca ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych i wspólne dzielenie się doświadczeniami.

- Raz w miesiącu odbywamy konferencje internetowe z wiodącym ośrodkiem naukowym i klinicznym w Rochester w Stanach Zjednoczonych, podczas których omawiamy przypadki pacjentów. Dodatkowo, raz w tygodniu, pracujący w Poradni nasi lekarze specjaliści spotykają się na zebraniach i wspólnie podejmują strategiczne decyzje w kwestii leczenia pacjentów, wprowadzenia czy zmiany leczenia. Współpracujemy ściśle również ze wszystkimi ośrodkami zajmującymi się leczeniem SM z terenu całej Małopolski i opracowujemy dla niej wspólnie spójną strategię. Praca w gronie konsyliarnym to jest kluczowa dla podejmowania strategicznych, życiowych dla pacjenta decyzji – podkreśla prof. Agnieszka Słowik.

Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Poradni dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane, wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury kosztowały łącznie 1 936 100,14 zł. Większość środków pochodziła z dotacji z Ministerstwa Zdrowia.


Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie