Jestem absolutnie pewien, że tacy specjaliści zapewnią bezpieczeństwo i poczucie spokoju, tak niezwykle potrzebne przyszłym mamom – powiedział minister Joachim Brudziński podczas otwarcia wyremontowanej Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Całkowity koszt remontu kliniki wyniósł 5,2 mln zł, a nowy sprzęt zakupiony na jej potrzeby był wart 1,8 mln zł.

Dzięki inwestycji Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej CSK MSWiA będzie dysponować nowoczesną salą dla noworodków z pełnym systemem nadzoru i stałym monitoringiem. W ramach remontu kupiono m.in. nowe aparaty do USG, respiratory, lampy do fototerapii dla noworodków i laparoskop, a także inkubatory. Co ważne, cała klinika – m.in. sale porodowe i sala cięć cesarskich - znajduje się w obrębie jednego korytarza, więc nie ma konieczności przejazdu z pacjentkami pomiędzy oddziałami czy piętrami.

W opiekę nad pacjentami kliniki zaangażowany jest zespół 60 położnych i 25 lekarzy łącznie z rezydentami. Szef MSWiA podziękował personelowi, który na co dzień pracuje w klinice, a także wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie remontu. – To Wy jesteście najlepszą wizytówką tego szpitala – powiedział minister Joachim Brudziński. - Wasze umiejętności, wiedza, zaangażowanie i ogromne serce są dowodem na to, że każda złotówka zainwestowana w tę placówkę jest dobrze wydana – dodał.

Minister zauważył, że co do zasady pacjentom powinno się życzyć jak najmniej wizyt w szpitalach, ale w tym przypadku im więcej porodów, tym lepiej. Dodał, że celem rządu jest stworzenie warunków, aby młodzi ludzie chcieli zakładać rodziny i mieć dzieci. Służą temu programy społeczne, ale również inwestycje w służbę zdrowia.

W zeszłym roku w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej leczonych było 3221 pacjentek. W zeszłym roku przyjęto 1007 porodów, a dzięki inwestycji można przyjąć ich ok. 20 proc. więcej.

Całkowity koszt remontu Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej wyniósł 5,2 mln zł, z czego 3,44 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych, a 1,76 mln zł wkład własny szpitala. Remont trwał od sierpnia 2018 r. Kupiono również aparaturę i urządzenia za kwotę 1,8 mln zł , z czego dofinansowanie ze środków unijnych – 1,4 mln zł, a środki własne szpitala – 0,4 mln zł.

Remont kliniki możliwy był przede wszystkim dzięki środkom pochodzącym z programu unijnego, którego wartość wynosi 15,6 mln zł. Dzięki temu samemu programowi unijnemu remontowane lub wyposażane są i będą Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinika i blok operacyjny Ortopedii i Traumatologii. Ze środków własnych szpitala wymieniony zostanie sprzęt Zakładu Usprawniania Leczniczego.

W otwarciu wyremontowanej kliniki, oprócz ministra Joachima Brudzińskiego, wzięli także udział m.in. dr Marcin Maruszewski – dyrektor CSK MSWiA, Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny MSWiA, dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA Waldemar Wierzba, a także personel kliniki.

Źródło: MSWiA