Minister zdrowia Łukasz Szumowski wziął udział w czwartek (12 kwietnia) w spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych i specjalistami w dziedzinie okulistyki.

W siedzibie PZN omówiono problemy pacjentów z dostępie do usług medycznych i przeprowadzono dyskusje z udziałem zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów. W swoim wystąpieniu minister Szumowski odniósł się do najważniejszych postulatów środowiska. Wyraził nadzieję, że część z nich zostanie szybko i sprawnie wdrożona.

Dostęp do rehabilitacji oraz skierowania do okulisty

Odnośnie ułatwienia dostępu do rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku, minister Szumowski zadeklarował, że w resorcie zdrowia trwają analizy dotyczące rozszerzenia katalogu osób, mogących wystawiać skierowania na rehabilitację osób z dysfunkcją wzroku. "Chciałbym by te skierowania były powszechnie wydawane np. przez optometrów i - być może - przez lekarzy POZ. Mam nadzieję, że już niedługo uda się wpracować rozwiązanie" – zaznaczył minister.

PZN postuluje również zniesienie obowiązku dostarczania skierowań do okulisty. Minister Szumowski zwrócił uwagę, że takie rozwiązanie może przyczynić się do wydłużenia czasu oczekiwania na wizytę oraz podkreślił, że rozstrzygnięcie tego problemu wymaga dalszych analiz. Przypomniał, że skrócenie kolejek do specjalistów jest jednym z najważniejszych celów Ministerstwa Zdrowia.

Zwiększenie limitów na studia medyczne

Podczas spotkania minister Szumowski stwierdził, że zwiększenie limitów na studia medyczne pozwoli na zapewnienie w systemie ochrony zdrowia adekwatnej liczby specjalistów, m.in. okulistów dziecięcych. Przypomniał przy tym, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad polepszeniem warunków pracy lekarzy, tak by odciążyć ich od nadmiaru pracy administracyjnej. Ograniczenie biurokracji zwiększy dostępność i jakość udzielanych świadczeń.

Gospodarzem spotkania była prezes PZN Pani Anna Woźniak Szymańska, a głos w dyskusji zabrał m.in. profesor Jerzy Szaflik.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia