15 lutego weszła w życie ustawa, która wprowadza prawny zakaz korzystania z solariów przez dzieci – o takie zapisy od 2009 roku apelował do kolejnych ministrów zdrowia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który podkreśla, że teraz ważna jest profilaktyka i edukacja.

- Przepisy są ważne, ale równie istotna jest profilaktyka i edukacja i teraz właśnie na edukacji powinniśmy skupić uwagę, by uświadamiać, zarówno dzieciom i młodzieży, ale też dorosłym – rodzicom i przedsiębiorcom – jak dbać o zdrowie i unikać niepotrzebnego ryzyka – mówi Marek Michalak.

Wyniki badań przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia nie pozostawiają wątpliwości co do wpływu lamp opalających na ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych. Niedawne badania, zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia pokazują jednak, że mimo świadomości negatywnych skutków dla zdrowia, opalanie w solarium jest wciąż powszechnie akceptowane.

Co ciekawe, jedynie 10 proc. rodziców potwierdziło w ankiecie, że ich dzieci korzystały z solarium, choć badania pokazują, że odsetek ten jest ponad trzykrotnie wyższy.

15 lutego weszła w życie ustawa, która wprowadza prawny zakaz korzystania z solariów przez dzieci. Przewiduje ona też m.in. całkowity zakaz promocji i reklamy usług solariów. W myśl ustawy właściciel solarium będzie zobowiązany do umieszczenia widocznej informacji o tym, że z łóżka opalającego mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, a w przypadku wątpliwości co do wieku, będzie zobowiązany do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. Wielkość, wzór i sposób umieszczenia tych informacji określi w rozporządzeniu Minister Zdrowia. Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium mają dokonywać organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. Za udostępnienie solarium małoletniemu będzie grozić kara od 1000 zł do 50.000 zł.


Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka | Ministerstwo Zdrowia