Senatorowie nie wprowadzili poprawek do  wywodzącej się z projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Nowelizacja przewiduje, że  Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował obowiązkowe szczepienia tylko dla osób ubezpieczonych. Za szczepionki dla osób nieobjętych ubezpieczeniem będzie – tak jak obecnie – płacił resort zdrowia.

Po raz pierwszy NFZ sfinansuje zakup szczepionek w 2017 r. Zmiana ma pozwolić na rozszerzenie liczby obowiązkowych szczepień gwarantowanych przez państwo. Ich lista będzie zależeć od rzeczywistych potrzeb wynikających z sytuacji epidemiologicznej, nie zaś ograniczeń finansowych.


Źródło: Senat RP