Rzecznik Praw Pacjenta wydał stwierdzenie naruszenia zbiorowych praw pacjenta związane ze stosowaniem metod leczniczych o nieudowodnionej skuteczności. „Podawanie wlewów witaminowych bez uprzedniego wykonania badań potwierdzających wystąpienie deficytu w zakresie substancji odżywczych, witamin i biopierwiastków, które są zawarte w ordynowanych pacjentom produktach leczniczych, narusza zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną” – zaznacza Rzecznik.

Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że podmiot leczniczy stosujący produkty lecznicze, których substancją czynną jest witamina C lub biopierwiastki, w postaci wlewów dożylnych u pacjentów z zespołami zaburzonego wchłaniania z przewodu pokarmowego, ze stłuszczeniem wątroby, marskością wątroby, hiperamonemią, miażdżycą zarostową tętnic, stopą cukrzycową, wszelkimi urazami oraz w celu uzupełniania niedoborów witaminowych (bez potwierdzenia tych niedoborów), postępuje wbrew aktualnej wiedzy medycznej.

Adam Chmielowiec, wydając decyzję, posiłkował się opiniami konsultantów z dziedzin farmakologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Zgodnie z opiniami specjalistów:

  • stosowanie preparatów witaminowych oraz zawierających biopierwiastki, w postaci wlewów dożylnych jest wskazane tylko w uzasadnionych przypadkach, np. stwierdzenie ciężkich niedoborów lub w sytuacji, kiedy podanie doustne jest niemożliwe, przeciwskazane lub utrudnione,
  • podawanie witaminy C w dużych dawkach należy ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą, hemochromatozą, talasemią i niedokrwistością syderoblastyczną, ponieważ duże dawki witaminy C mogą zwiększać wchłanianie żelaza,
  • należy pamiętać o interakcjach z lekami przyjmowanymi na stałe, takimi jak np. kwas acetylosalicylowy (ASA), żelazo, fenytoina, niektóre leki przeciwdrgawkowe, estrogeny, doustne leki przeciwcukrzycowe,

RPP przypomina, że stosowanie u pacjentów produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi (off-label) jest dopuszczalne, o ile jest to zgodne z aktualną wiedzą medyczną, tzn. skuteczność danej metody leczniczej została potwierdzona rzetelnymi danymi.

Rzecznik nakazał podmiotowi leczniczemu zaniechanie stosowania wyżej opisanych praktyk, które naruszają zbiorowe prawa pacjentów. Brak dostosowania się do decyzji Rzecznika Praw Pacjenta może skutkować nałożeniem na podmiot kary pieniężnej do 500 tys. zł.

Źródło: Biuro RPP