Fundacja SMA, zrzeszająca rodziny chorych na SMA, złożyła na ręce Premiera petycję, w której proszą o wsparcie w uzyskaniu upragnionego dostępu do jedynego leku przeciwko tej rzadkiej chorobie genetycznej. Na refundację leku chorzy i ich rodziny czekają już ponad 15 miesięcy. Polska pozostaje jednym z ostatnich państw europejskich, w których chorzy muszą żyć w napięciu i oczekiwaniu.

Rodziny chorych podejmują wiele inicjatyw, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej choroby, jak również zwrócenie uwagi decydentów na ich potrzeby i nadzieje. Organizowane akcje uzyskały szerokie poparcie społeczne, a niejednokrotnie były także obejmowane patronatem pierwszej damy RP - Agaty Kornhauser-Dudy. Wszystko po to, by Polska wreszcie dołączyła do 22 państw europejskich, refundujących nusinersen.

„Po raz kolejny apelujemy do pana premiera o reakcję w sprawie refundacji terapii SMA dla wszystkich polskich chorych. Podkreślamy i przypominamy, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, który nie refunduje leku. W związku z tym, przygotowaliśmy petycję do pana premiera, którą dotychczas podpisało blisko 61 tysięcy osób” - napisali w petycji przedstawiciele Fundacji SMA oraz inicjatywy „Tak dla Terapii SMA w Polsce”.


Źródło: Fundacja SMA