Wpływ rodzicielstwa na zdrowie psychiczne jest złożony. Nowe badanie opublikowane w „Health Sociology Review” ujawnia, jak stan zdrowia psychicznego danej osoby w wieku 16 lat wpływa na to, czy zostanie ona rodzicem, a także, czy rodzicielstwo lub jego brak ma wpływ na zdrowie psychiczne w przyszłości.


Aby najpierw zbadać "efekt selekcji", Sara Kalucza i jej współpracownicy z Uniwersytetu w Umea w Szwecji przestudiowali dane od 1000 osób zawarte w bazie "Northern Swedish Cohort”. Przebadali szczegółowo informacje zebrane od osób w wieku 16, 18, 21, 30 i 43 lat, w tym ich różne aspekty życia oraz samodzielnie oceniane zdrowie psychiczne.


Odkryli, że mężczyźni, którzy zgłaszali problemy zdrowotne w wieku 16 lat mieli mniejsze prawdopodobieństwo zostania ojcami, niż mężczyźni, którzy nie zgłaszali takich problemów. Ten "efekt selekcji" pozostał taki sam, nawet kiedy zostały wzięte pod uwagę zmienne rodzinne, takie jak klasa społeczna rodziców, czy rodzeństwo. Dla kobiet obraz badania był inny: ich zdrowie psychiczne oceniane samodzielnie w wieku 16 lat nie miało wpływu na ich wejście w stan rodzicielstwa, chociaż inne czynniki, takie jak posiadanie kilkoro rodzeństwa, już tak.


W ramach swoich badań Kalucza i jej współpracownicy chcieli także dowiedzieć się, jaki wpływ rodzicielstwo miało na zdrowie psychiczne rodziców, przy uwzględnieniu ich zdrowia psychicznego sprzed okresu ojcostwa lub macierzyństwa. Podobnie jak w przypadku pierwszego pytania, efekty nie były takie same dla kobiet i mężczyzn. Patrząc całościowo, mężczyźni cieszyli się lepszym zdrowiem psychicznym niż kobiety. Ale z punktu widzenia relacji między zdrowiem psychicznym, a rodzicielstwem, okazało się, że zdrowie psychiczne kobiet poprawia się po wejściu w macierzyństwo, natomiast mężczyźni, „w przypadku których istnieje związek pomiędzy zdrowiem, a wejściem w rodzicielstwo, niekoniecznie stają się zdrowsi od tego, że zostali rodzicami".


Autorzy byli szczególnie zaintrygowani tym, co nazywają "brakiem negatywnych relacji pomiędzy rodzicielstwem, a dalszym zdrowiem psychicznym w kontekście skandynawskim". Sugerują oni, że ich obserwacje mogą wskazywać, iż bycie rodzicem w kraju z silnym systemem opieki społecznej, płatnym urlopem rodzicielskim i wysokiej jakości opieką nad dziećmi ma odmienne konsekwencje dla zdrowia psychicznego rodziców w porównaniu z sytuacją w krajach takich jak USA. Aby wyciągnąć dalsze wnioski potrzebne jest zgłębianie tematu pod tym szczególnym kątem, jak również bardziej ogólne badania relacji między zdrowiem psychicznym, a rodzicielstwem.


Źródło: news-medical.net