Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej. Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że nie będzie kolejnego wydłużania terminu wprowadzenia tej reformy.

W środę 14 listopada w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie poświęcone wprowadzeniu obowiązkowych zwolnień elektronicznych.

Minister Rafalska podkreśliła, że termin wprowadzenia reformy był dwukrotnie wydłużany. "Nie byliśmy też głusi na propozycje, postulaty i wnioski zgłaszane przez środowiska lekarskie" – zaznaczyła minister. W odpowiedzi na te postulaty pojawili się asystenci medyczni, którzy mogą dokonać technicznej części wystawienia e-zwolnienia. Przeznaczono także dodatkowe środki na te zmiany.

"Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby ta trudna zmiana wystartowała 1 grudnia. W innych krajach proces przygotowania i wdrażania zwolnień elektronicznych był znacznie krótszy." – podkreśliła minister Rafalska.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska, która również uczestniczyła w spotkaniu, mówiła, że obecnie profil umożliwiający wystawianie elektronicznych zaświadczeń lekarskich posiada niemal 110 tys. lekarzy (z około 145 tys., którzy mogą je wydawać). Przypomniała, że już od 1 stycznia 2016 lekarze mogli wystawiać e-zwolnienia. Do 6 listopada tego roku wydali w formie elektronicznej 7,5 mln zaświadczeń.


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej