Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dokonali zatrzymania biegłej lekarz psychiatry, której prokurator przedstawił łącznie 25 zarzutów i zastosował wobec niej środki zapobiegawcze.

Usłyszała zarzuty

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanej 25 zarzutów dotyczących m.in. poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej kwalifikowanych z art. 271 par. 1 kodeksu karnego.

Czyny zarzucane podejrzanej zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Prokurator zawiesił podejrzaną w wykonywaniu zawodu

Prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju oraz zawieszenia podejrzanej w wykonywaniu zawodu lekarza. Ponadto prokurator dokonał zabezpieczenia majątku podejrzanej w wysokości 111 tysięcy złotych.

Śledztwo dotyczące oszustw na policjanta

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku nadzoruje prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku śledztwo dotyczące transgranicznej grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą tzw. na policjanta. Jeden z członków grupy Sandro B., wobec którego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, w toku postępowania powoływał się na fakt leczenia psychiatrycznego. Prokurator dokonał weryfikacji dokumentacji medycznej podejrzanego. W wyniku podjętych czynności ustalono, że zawiera ona poświadczające nieprawdę wpisy dokonane przez lekarza psychiatrę, rzekomo prowadzącą leczenie podejrzanego. Na tej podstawie lekarz psychiatra usłyszała prokuratorskie zarzuty.


Źródło: Prokuratura Krajowa