Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk wydał w środę polecenie uchylenia postanowienia o tymczasowym aresztowaniu lekarza z Ukrainy podejrzanego o zabójstwo pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie - poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Poniżej publikujemy treść komunikatu w całości:

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk korzystając z przysługującego mu uprawnienia wynikającego z art. 7 § 3 oraz art. 18 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 390 ze zm.) wydał dzisiaj prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim (referentowi sprawy) polecenie uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, stosowanego wobec Andriia K. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 kwietnia 2024 r. (sygn. II Kp 38/24) w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w sprawie o sygn. 3038-1.Ds.18.2024.

Decyzja ta zapadła po przeprowadzeniu w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pogłębionej analizy akt sprawy prowadzonej w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim pod sygn. 3038-1.Ds.18.2024 m.in. przeciwko Andriiowi K. podejrzanemu o przestępstwo z art. 148 § 1 kk wobec którego Sąd zastosował środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym na okres 3 miesięcy.

Ocena ta wskazuje na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego poprzez uzyskanie kluczowego dowodu tj. opinii biegłego lekarza, zespołu biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej w celu ustalenia, czy decyzje podejmowane przez Andriia K. wobec pacjenta były prawidłowe, a jeśli nie, to czy zostały podjęte na skutek błędu medycznego. Przeprowadzenie tego dowodu i jego szczegółowa analiza pozwoli na prawidłową ocenę prawno-karną zachowania Andriia K, a tym samym dokonanie prawidłowej subsumpcji przepisu prawa karnego. Prowadzi to do konkluzji, że stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Andriia K. na tym etapie śledztwa należy uznać za niezasadne.

prok. Anna Adamiak
Rzecznik Prasowy
Prokuratora Generalnego

Źródło: Prokuratura Krajowa