Jak pokazują wyniki nowych badań na szczurach, substancja chemiczna, o której wiadomo, że chroni komórki nerwowe, spowalnia również progresję jaskry, główną przyczynę nieodwracalnej ślepoty.

Badania prowadzone przez naukowców z NYU Grossman School of Medicine koncentrują się na wodnistym płynie wewnątrz oka, od którego zależy jego funkcja. Naukowcy twierdzą, że ciśnienie tego płynu może wzrosnąć u pacjentów z jaskrą, niszcząc komórki oka i nerwy łączące je z mózgiem.

Jednak wcześniejsze badania wykazały, że stan ten pogarsza się nawet gdy farmakologicznie kontroluje się ciśnienie wewnątrz oka. Związek między wzrostem ciśnienia, a upośledzeniem wzroku pozostaje słabo poznany.

Opublikowane w Neurotherapeutics nowe badanie wykazało, że dostarczenie związku-cytykoliny, przywraca sygnały nerwu wzrokowego między mózgiem, a okiem do prawie normalnego poziomu u badanych szczurów. Naturalnie wytwarzana w mózgu, ale również dostępna na rynku, cytykolina jest głównym źródłem choliny, budulca w błonach wyściełających komórki nerwowe i wzmacniających komunikację między komórkami nerwowymi.

Chociaż wyniki badań potwierdziły wcześniejsze ustalenia, że podwyższone ciśnienie w oku przyczynia się do uszkodzenia nerwów w jaskrze, wykazano również, że cytykolina opóźnia utratę wzroku u szczurów bez zmniejszania ciśnienia płynu w oku.

„Nasze badanie sugeruje, że cytykolina chroni przed jaskrą poprzez mechanizm inny niż w przypadku standardowych terapii obniżających ciśnienie płynu” - mówi jeden z autorów badania, dr Kevin Chan, adiunkt na Wydziale Okulistyki Uniwersytetu Nowojorskiego Langone Health. „Ponieważ jaskra przerywa połączenie między mózgiem a okiem, mamy nadzieję wzmocnić je nowymi typami terapii”.

“Odkrycia pomagają naukowcom lepiej zrozumieć, jak działa jaskra i potwierdzić,, że cytykolina może przeciwdziałać tej chorobie.”- mówi Chan, dyrektor Laboratorium Neuroobrazowania i Nauk Wizualnych w NYU Langone. Wcześniejsze badania wykazały, że ludzie i gryzonie z jaskrą mają niższy niż normalny poziom choliny w mózgu. Chan mówi, że do tej pory było niewiele konkretnych dowodów na skuteczność suplementów choliny jako terapii jaskry lub dlaczego cholina występuje na niższych poziomach u pacjentów z jaskrą.

Chan i jego zespół sprawdzili, czy wzrost poziomu tej substancji chemicznej spowolniłby lub nawet zatrzymałby degradację nerwu wzrokowego i innych obszarów mózgu zaangażowanych w widzenie. Korzystając z kompleksowych badań połączenia oko-mózg w jaskrze, jego zespół odkrył, że podawanie szczurom doustnych dawek cytykoliny przez okres trzech tygodni chroniło tkanki nerwowe i trwale zmniejszało utratę wzroku, nawet po przerwaniu leczenia na kolejne trzy tygodnie.

Na potrzeby badania naukowcy zasymulowali jaskrę u kilkudziesięciu szczurów, używając przezroczystego żelu do łagodnego podwyższania ciśnienia w oku, nie blokując ich widzenia w inny sposób. Następnie zespół zmierzył integralność strukturalną oraz ilość czynności funkcjonalnej i fizjologicznej wzdłuż ścieżki wzrokowej za pomocą skanowania MRI.

Badanie wykazało, że w przypadku szczurów z lekko podwyższonym ciśnieniem w oku tkanki łączące oko i mózg, w tym nerw wzrokowy, ulegały rozkładowi do pięciu tygodni po wystąpieniu urazu. Tymczasem rozpad struktury nerwowej u gryzoni, którym podawano cytykolinę, spowolnił aż o 74 procent, co wskazuje, że substancja chemiczna ma działanie ochronne na komórki nerwowe.

Naukowcy ostrzegają, że potrzebne są dalsze badania, ponieważ nie udowodniono jeszcze, że leki komercyjne są w pełni skuteczne w badaniach klinicznych. Idąc dalej, naukowcy planują zbadać przyczynę spadku choliny u osób z jaskrą, a także sposób, w jaki cytykolina naprawia powstałe uszkodzenia.

Źródło: medicalxpress.com