Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Stanowi ona efekt prac nad projektem ustawy zmierzającym do uregulowania w polskim ustawodawstwie kwestii wykorzystywania tzw. marihuany, w celach medycznych.

Zgodnie z nowelą ziele konopi innych niż włókniste, wyciągi, nalewki farmaceutyczne, wszystkie inne wyciągi z konopi oraz żywica konopi innych niż włókniste będą mogły stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania tzw. leków recepturowych. Leki te nie będą objęte refundacją.

Warunkiem dopuszczenia tego surowca do obrotu będzie uzyskanie pozwolenia wydanego przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Surowiec ma być sprowadzany z zagranicy.

Leki recepturowe zawierające w składzie marihuanę wydawane będą z przepisu lekarza tylko na tzw. receptach Rpw, stosowanych w przypadku produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe. Recept na takie leki nie będą mogli wystawiać lekarze weterynarii.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Prezydenta