Niewielkie, wstępne badanie wykazało nieprawidłowości obejmujące siatkówkę, które mogą stanowić podłoże zaburzeń widzenia u regularnych użytkowników marihuany. Wyniki zostały opublikowane w Internecie przez „JAMA Ophthalmology".

Dr Vincent Laprevote, z Pole Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie du Grand Nancy w Laxou, we Francji, wraz z kolegami, zbadał, czy regularne używanie konopi może zmienić funkcję komórek zwojowych siatkówki (retinal ganglion cells-RGC), które są ostatnim i najbardziej zintegrowanym etapem przetwarzania bodźców przez siatkówkę i pierwszym etapem w siatkówce dostarczającym informacji wizualnej w formie potencjału czynnościowego- takiego samego jak znajduje się w mózgu. Ponieważ marihuana jest znana z działania na centralny układ przekaźnictwa nerwowego, przedmiotem zainteresowania jest badanie komórek zwojowych siatkówki u osób, które regularnie korzystają z działania konopi.

Aby sprawdzić, czy konopie zakłócają funkcję RGC u ludzi, badacze wykorzystali standardowe pomiary elektrofizjologiczne zwane wzorem elektroretinografii (pattern electroretinography- PERG), co spowodowało uzyskanie wysokiej liczby odpowiedzi, co z kolei zapewnia powtarzalność wyników. Razem z PERG- najlepszym markerem funkcji RGC jest negatywna fala- fala N95. Są to 2 parametry, które są zazwyczaj znane jako amplituda i czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej amplitudy N95.

Dwudziestu ośmiu spośród 52 uczestników badania było regularnymi użytkownikami konopi, a pozostałe 24 było grupą kontrolną. Po uwzględnieniu liczby lat nauki i używania alkoholu, u użytkowników konopi nastąpił znaczny wzrost czasu do osiągnięcia maksymalnej amplitudy N95 w wynikach elektroretinografii (mediana 98,6 milisekund, w porównaniu z grupą kontrolną- 88,4 milisekund).

„To odkrycie dostarcza dowodów w przypadku opóźnienia wynoszącego około 10 milisekund w przekazywaniu potencjałów czynnościowych wywołanych przez RGC. Ponieważ ten sygnał jest przesyłany wzdłuż szlaku wzrokowego za pośrednictwem nerwu wzrokowego i jąder kolankowatych bocznych [centrum przekaźnikowego we wzgórzu na drodze wzrokowej] do kory wzrokowej, ta anomalia może stanowić podłoże zaburzeń widzenia u regularnych użytkowników konopi ", piszą autorzy. „Nasze wyniki mogą być istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego, ponieważ mogą one podkreślać neurotoksyczne skutki używania konopi na ośrodkowy układ nerwowy, jako wynik wpływania na proces przetwarzania bodźców w siatkówce."

„Niezależnie od dyskusji na temat jej legalizacji, konieczne jest, aby zdobyć większą wiedzę na temat różnych efektów marihuany tak, aby społeczeństwo mogło być dobrze poinformowane. Przyszłe badania mogą rzucić światło na temat potencjalnych skutków tych zmian w siatkówce na dysfunkcje związane z korowym przetwarzaniem bodźców wzrokowych i czy te dysfunkcje są stałe lub znikają po odstawieniu narkotyku."

Komentarz: Dysfunkcja komórek zwojowych w siatkówce u regularnie zażywających konopie indyjskie

„Ten artykuł dotyczy ważnego i zaniedbanego problemu, mianowicie ewentualnego toksycznego działania konopi, ze wszystkimi jego konsekwencjami dla wielu użytkowników tego wszechobecnego narkotyku. Dotknięcie tego problemu za pomocą zbadania wpływu na wzrok, jak zrobili to, to dobra koncepcja. Wszelki szkodliwy wpływ na funkcję wzroku będzie miało również wpływ na jazdę, pracę i inne działania, a tym samym gwarantuje powstanie dalszych badań", pisze dr Christopher J. Lyons, z University of British Columbia w Vancouver, i dr Anthony G. Robson z Moorfields Eye Hospital w Londynie, w załączonym do doniesienia komentarzu.

„Elektrofizjologia może zapewnić wiarygodne i powtarzalne pomiary siatkówki i funkcji szlaku wzrokowego oraz jest przydatna w dochodzeniu i lokalizacji zaburzeń, w tym spowodowanych przez zatrucia. Jednak wniosek, że konopie powodują dysfunkcję komórek zwojowych nie może mieć miejsca z jakimkolwiek stopniem pewności, na podstawie dowodów przedstawionych w obecnym badaniu. Kwestia ta powinna zostać ponownie zbadana w nieodległym czasie, za pomocą pewnego stopnia rygoryzmu naukowego, który może być trudny do uzyskania w krajach, w których spożycie konopi jest nielegalne. "

Źródło: medicalnewstoday.com